DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 39     <-- 39 -->        PDF

U sloju prizemnog raslinja dolaze do izražaja, u proljetnom
aspektu, prije nego ozeleni grmlje, geofiti uz druge proljetnice kao npr. visibaba
(Galanthus nivalis), obični cecelj (Oxalis acetosella), obična žutina (Chrysosplenium
alternijolium), šumarica (Anemone nemorosa), breberina žuta


(A. ranunculoides), obični kozlac (Arum maculatum), šuplji mlađak (Corydaliscava), ljubičica (Viola silvatica) i mjestimično vrlo bogato zastupljena mlaja
(Cardamine enneaphyllos). U prašumi se nalaze nadalje broćika (Galium rotundifolium),
habulica (Actaea spicata), lazarkinja (Asperula odorata), ptičja
trava (Cerastium silvaticum), svilovina (Epilobium montanum), mlječika
(Euphorbia amygdaloides), mrtva kopriva (Lamium galeobdolon), petrov krst
(Paris quadrifolia), milogled (Sanicula europaea), oštrika visoka (Carex silvatica),
bijela čemerika (Veratrum album), zlatan (Lilium martagon), jagoda
(Fragaria vesca), pokosnica (Polygonatum multiflorum), mrtva kopriva velecvjetna
(Lamium orvala), grahorica (Vicia oroboides), paprat (Aspidium jilixi-
nas), obična bujadika (Athyrium filix-jemina) itd. Od Cardamine vrsta pojavljuju
se ovdje još vlakača (C. polyphyllos), lukovičasta režuha (C. bulbifera),
te režuhe C. trifolia, C. flexuosa, i C. savensis. Posljednja vrsta je karakteristična
biljka ilirskih bukovih šuma.
Od posebnog je interesa, nadalje, u prašumi područje kamenih blokova,
koji se izdižu iz šumskog tla. Ovdje je razvijena specifična vegetacija na koju
je, također, vrijedno ukazati. Kameni blokovi su prekriveni obilno mahovinom
Camtothecium gehebii, a leževina mahovinom Dicranum scoparium. Osim
toga ovdje se nalaze još i okruglasta slezenica (Asplenium trichomanes), obični
jelenjak (Phylitis scolopendrium), živa trava (Geranium robertianum), ajdučka
trava (Lactuca muralis), mišjakinja (Minuartia rupestris), zmijine oči (Myosotissilvatica), očiš (Saxifraga rotundifolia) itd.


U toku istraživanja pronađena je u ovoj prašumi u obilju režuha — Cardamine
chelidonia. Bogato nalazište ove nježne biljke je u toliko interesantnije,
jer Hirz (4) navodi, da je Cardamine chelidonia osobita i prerijetka biljka naše
flore.


Na ovom području prašume dolazi osim toga u velikoj množini i parazitska
biljka potajnica ljuskava (Lathraea squamaria), kao i poluparazit imela
(Viscum album).


3. ELEMENTI GRADE
a. Broj stabala
Prvi i najosnovniji elemenat za proučavanje strukture sastojina je broj
stabala. To je ujedno i faktor koji se može utvrditi gotovo opsulutnom točnošću.
Svi ostali elementi strukture sastojina mogu se izvesti s većom ili manjom
točnošću iz ovog osnovnog podatka.


Distribucija stabala sastojine po debljini ili po debljinskim stepenima na
bazi promjera u prsnoj visini (1,30 m) je od velikog značenja za istraživanja
i analize biološkog i ekonomskog karaktera. Radi toga smo proveli snimanje,
tog elementa na temelju pokusnih ploha u obliku pruga širine 20 m. Položene
su 3 plohe po metodi slučajnosti. Veličina površine svih ploha iznosi 3,2026 ha.
Na njima su izmjerena sva stabla debljine iznad 5 cm u prsnoj visini. Prosječan
broj stabala po hektaru na bazi svih triju ploha iznosi 557 od kojih ot