DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 36     <-- 36 -->        PDF

UDK 634.0.228.81 Corkova Uvala: 634.0.182


PRILOG POZNAVANJU BILJNO SOCIOLOŠKOG SASTAVA I
ELEMENATA GRAĐE PRAŠUMSKOG REZERVATA ČORKOVA UVALA
(NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA)


Prof. dr. NEVENKA PLAVŠlC-GOJKOVlC, Prof. đr. MILENKO PLAVŠIC,
dr. UROŠ GOLUBOVIC


UVOD


O prašumi postoje različite definicije. Najveći broj autora smatra pod prašumom
prirodnu šumu u kojoj se sastojinski oblici nalaze u onom nedirnutom
stanju, kako su ih stvorile prirodne sile svojim dugotrajnim i nesmetanim djelovanjem
bez ikakva utjecaja čovjeka. Isključenje svake akcije čovjeka, u
prvom redu intaktnost od sječe, bitan je preduslov prašumskog stanja.


Različite su prirodne sile stvorile prašume odnosno prašurnske oblike (razvojne
faze). Jedne sile zavise o unutarnjim — biološkim i sociološkim osobinama
pojedinih vrsta drveća, a druge su uvjetovane nizom vanjskih — stanišnih
i drugih faktora.


Nedirnuta prašuma dolazi postepeno tokom dugog vremena u izvjesno
ravnotežje (optimalna faza — Leibundgut) i to putem raznih faza evolucije.
Prema Miletiću (10) stanje ravnoteže dolazi kod prašume do izražaja tako, da
se postepeno zračni prostor ispuni maksimalnim brojem stabala, te maksimalnim
iznosom temeljnica i drvnih masa, koje kraj konkretnih prilika sastojine
i staništa mogu da opstanu na nekom staništu. Navedeni faktori nalaze se u
izvjesnoj korelaciji.


Karakteristike prašume ima uglavnom i šuma »Čorkova uvala«, sastavni
dio nacionalnog parka »Plitvička jezera«. Ona je radi toga proglašena 1965.
god. specijalnim rezervatom šumske vegetacije.


1. OPĆI OPIS PRAŠUMSKOG REZERVATA ČORKOVA UVALA
U širem području nacionalnog parka Plitvička jezera postoji u odjelu 15
dio šume na površini od cea 70 ha, koji se uglavnom održao u prašumskom
obliku. Prema susjednom naselju i dolini dobila je ta prašuma naziv »Čorkova
uvala«. Utjecaj je čovjeka bio u toj šumi oduvijek neznatan, a poslije II svjetskog
rata i posve isključen.


Prašuma se nalazi na nadmorskoj visini od 860—1.028 m u planinskom
masivu Male Kapele. Ona se prostire na padinama brda Oštri Javor, leži sje


* Ovaj je rad prikazan u obliku referata na X simpoziju Istočno-alpsko-dinarske
sekcije međunarodnog udruženja za vegetaciju održanom od 14. do 20. VII 1969.
u Sarajevu.
348