DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TKHNIČARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 96 RUJAN — LISTOPAD GODINA 1972.


UDK 6U4.0.228.81 Ramino Korito: 634.0176.1 Fagus silvatica


RAMINO KORITO — PRAŠUMA BUKVE


HREN VLADIMIR


Institut za šumarska istraživanja, Zagreb


Čovjek je svojim djelovanjem (a posebno u zadnjih 100 godina) značajno
promjenio sastav šuma. Na sreću u našoj zemlji, kao rijetko gdje u Evropi, veći
dio šuma je zadržao svoja prirodna obilježja. Ipak, malo šuma se mogu označiti
kao stvarne prirodne šume — prašume. Posebno je malo evidentirano pravih
bukovih prašuma. Opravdano se, međutim, pretpostavlja da je površina
istinskih prirodnih šuma bukve veća od do sada evidentiranih. Zbog toga je
od posebnog značenja svaka nova površina bukove prirodne šume koja u svojoj
prirodnosti nije narušena ili barem ne bitno utjecana po čovjeku te se može
smatrati prašumom.


U okviru istraživanja tipova šuma, koje provodi Institut za šumarska istraživanja,
imali smo priliku upoznati gospodarsku jedinicu Ramino korito —
Šugarska dolina, koja je (posebno njezin središnji dio) zbog specifičnog položaja
očuvala svoju prirodnost te je njezin sadašnji sastav najvećim dijelom
rezultat stanišnih prilika, odnosno sredine.


Od cijele gospodarske jedinice prašumom se može smatrati samo predjel
Ramino korito, označen u osnovama gospodarenja kao preborna šuma. Te šume
su relikt nekada velikih površina velebitskih prašuma.


Šumski predjel Ramino korito spominje se prvi puta u »Prvom šumarskom
stručnom opisu i nacrtu šuma na Velebitu i Vel. Kapeli od dalmatinske međe
do Mrkoplja i Ogulina« (1765. g.). Označen je kao peti distrikt. U opisu se navodi
da »te šume leže u dubokim dolinama, na najvišim kršnim bregovima,
koje doline naliče više dubokim kotlovima nego li dolinama. U tim dolinama
nalaze se doduše najljepša stabla, ali se k njima ne može prići radi duljine
uvala i strmenitosti bregova, a i iskorištavanje njihovo je vrlo teško i naporno
jer se drvo, radi pomanjkanja puteva, mora iz jedne uvale u drugu prevlačiti
preko vrlo strmih litica. Toga radi ne može se iz tih gudura nijedno stablo neoštećeno
izvući izuzev onih stabala koja seljak iz njih iznese na svojim ramenima
«.


Danas gospodarska jedinica Ramino korito — Šugarska duliba ima 41 odjel
u površini od 3864,39 ha. Preglednu kartu te jedinice prikazali smo na slici 1.