DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 13     <-- 13 -->        PDF

UDK 634.0.228.81 Neke značajke prašume Corkova uvala


NEKE ZNAČAJKE PRAŠUME ĆORKOVA UVALA


Dr BRANIMIR PRPIC, dipl. ing. šum.
(Katedra za uzgajanje šuma, Šumarskog fakulteta Zagreb)


UVOD


Jugoslavija je rijetka evropska zemlja u kojoj je sačuvano više prašumskih
površina. To daje našem šumarstvu posebno značenje. Prašuma Peručica,
Pecka i Čorkova uvala jesu predmet zanimanja kako naših tako i stranih šumara,
botaničara i zoologa kao i svih onih koje privlači šuma kao pojava prirodnog
savršenstva.


Prašuma je takva šuma koja se razvija samo pod utjecajem prirode i u kojoj
se ne sprovode, niti su se sprovodili iskorišćavanje, uzgajanje i zaštita šuma.
Kod poimanja prašume valja uzeti u obzir i takav utjecaj čovjeka koji je
vremenom zauzeo razmjere da šumska površina gubi značaj prašume, iako u
njoj nije bilo njegova organiziranog djelovanja. To se odnosi na pašu te na
učestale krađe šume koje su trajale desetljećima, a nažalost, traju još i danas.


Naše prašume, a to se posebno odnosi na Peručicu, bile su predmet živog
zanimanja onih koji u šumi vide samo drvnu sirovinu i trenutačni financijski
učinak (GOLUBOVIC, 1963).


Površina prašuma u Jugoslaviji iznosi daleko manje od jednog promila površine
ekonomskih šuma što predstavlja u gospodarskom smislu zanemarijivu
vrijednost. Ako uzmemo u obzir vlažnost prašume u šumarskim i biološkim
istraživanjima, njen turističko-rekreacijski značaj te integrirane želje ljubitelja
iskonske prirode da posjete i dozive prašumu, takva utilitaristička shvaćanja
postaju besmislena.


Zahvaljujući razumijevanju zakonodavca i šumarske struke sačuvano je
u Hrvatskoj više prašumskih površina. To su prašume Čorkova uvala, Plješivička
uvala, Devčića tavani, Ramino korito i manje površine u Hajdučkim
kukovima i Rožanskim kukovima. Najpristupačnija prašuma je Corkova uvala
koja se nalazi na području Nacionalnog parka »Plitvička jezera«. Akademik
prof, dr Milan Anić osnovao je 1957. godine u reprezentativnom dijelu te prašume
pokusnu plohu u svrhu vegetacijskih i šumsko-uzgojnih istraživanja. Iza
smrti akademika Anića nastavili smo istraživanja i neka zapažanja iznijeli na
zasjedanju Sekcije 23. I.U.F.R.O. održanom u listopadu 1970. godine u Ljubljani.
Članovi Sekcije posjetili su prašumu Čorkova uvala. U ovome radu iznosimo
ta zapažanja.


* Ova istraživanja je financirao Nacionalni park Plitvička jezera i Republički
fond za naučni rad SRH.