DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Veličina i oblik krošanja


Tabela 4


Oznaka Debljinski stepen u cm
plohe 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Širina krošanja u ni (kš)


LIII-LVI 4.22 5.02 5.80 6.56 7.29 8.00 8.68 9.33 9,97 10.57 11.15 11.71 12.24 12.74


Dužina krošanja u m (kd)


LIII,


LV, LVI 1.8 3.8 5.5 6.7 7.6 8.4 9.0 9.5 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2 11.3
LIV 2.7 4.4 5.6 6.4 7.1 7.6 8.0 8.4 8.6 8.8


Oblik krošania (kd:kš)
LIII, "*™"*´"~
LV, LVI 0.43 0.76 0.95 1.02 1.04 1.05 1.07 1.02 1.00 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89


LIV 0.64 0.88 0.96 0.98 0.97 0.95 0.92 0.90 0.86 0.83


Ostali podaci u vezi s krošnjama su slijedeći:
Ploha LIII LIV LV LVI
Zastrta površina u %i 98 100 95 99
Površina horizontalne projekcije krošanja koja otpada
na 1 stablo m-> 18.7 14.1 25.3 25.1
Površina horizontalne projekcije krošanja koja otpada
na 1 m-´ temeljnice ttfi 200 204 208 200


Iz podataka tab. 4. se vidi da su krošnje dosta široke i duboke. Uspoređene
s krošnjama bukovih stabala jednoličnih jednodobnih sastojina one su znatno
šire i duže u istim ekološkim uvjetima. Krošnje su u prašumi i znatno oblije od
onih u jednodobnoj sastojini, jer je broj koji se dobije iz odnosa dužine i širine
krošanja niži u prašumi nego u jednodobnim šumama.


Zaključujući ovaj prikaz o predjelu Ramino korito, rezimirati ćemo zašto
smatramo da je taj predjel prava prašuma.


Predjel Ramino korito nalazi se na takovom položaju (iako blizu ceste)
da je do sada bila nemoguća bilo kakova organiziranija eksploatacija pa i u
najmanjim razmjerima. Šuma se dakle razvijala bez utjecaja čovjeka.


Uspoređuje li se današnji opis s opisom iz 1765. g. vidljivo je da se ta
šuma nije značajnije strukturno promijenila. Prema tome dio današnjih stabala
bukve rastao je već u to vrijeme. Razlika u starosti bukava je sigurno
vrlo velika.


U predjelu Ramino korito mogu se prepoznati i izdvojiti sve faze razvoja
prašume od pomlađivanja do raspadanja.


Optimalna faza koju smo istražili, nedvojbeno dokazuje da se radi o prašumi,
a ne jednodobnoj jednoličnoj sastojini:razlika u starosti stabala je vrlo velika;

linija distribucije stabala po debljinskim i visinskim stepenima ima
zvonoliki oblik, ali je varijaciona širina velika, znatno veća nego u
jednodobnim sastojinama;
— oblik i veličina krošanja ukazuju da su se one razvijale drugačije nego
u jednodobnim jednoličnim sastojinama.


323