DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 101     <-- 101 -->        PDF

MLADEN BEBEK, šum. tehn.


16. X 1972. godine iznenada u naponu snage umro je šumarski tehničar
Mladen Bebek. Rodio se 28. X 1932. godine u Jablanici, a srednju šumarsku
školu završio je u Mostaru-
Službovao je u Klanjcu i Velikoj Gorici, a od 1. VI 1960. godine u Šumskom
gospodarstvu Osijek.


Njegov dolazak u naše Gospodarstvo poklapa se sa vremenom uvođenja
prve mehanizacije u šumarstvo. Bilo je to vrijeme kada mnogi od nas nisu
vjerovali da će motorne pile, traktori i ostala mehanizacija postat´ normalna
sredstva rada u našem proizvodnom procesu. Trebalo je mnogo vremena,
a i postignutih rezultata, da se uvjerimo u potrebu uvođenja novih formi
rada. Nakon završene vlastite obuke, pokojni Mladen se zdušno prihvaća
uvođenja motornih pila u proizvodni proces- Organiz´ra prve seminare na
kojima se radnici obučavaju za rad sa motornim pilama. Otada pa sve do
njegove prerane smrti, pored svojih redovnih poslova, ostaje stalni instruktor
na svim senrnarj´ma koje je Šumsko gospodarstvo Osijek svake godine
organiziralo.


Bio je popularan među članovima našeg kolektiva, a to pokazuje i
činjenica da je neprekidno biran u organe upravljanja, tako da je prošao sva
samoupravna tijela od predsjednika Upravnog odbora, člana Radničkog savjeta
u više mandata do člana i predsjednika Savjeta pogona Šumarije Osijek.


Dobrog druga, društveno-poliD ckog radnika, člana kolektiva, uzornog
oca, prijatelja i kolege Miadena Bebeka nema više među nama. No uspomena
na njega ostaje i pored ostalog i kroz njegov doprinos na unapređivanju
šumarstva Istočne Slavonije. Ostaje na nama i obaveza — dug prema njemu,
da ne zaboravimo njegovu sitnu djecu koja uvijek i sa ponosom mogu reć;:
>-Naš tata je bio pravi vrijedni šumar«!


Edo Kalajdžić


413
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 102     <-- 102 -->        PDF

SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTASadrža j člank a ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa, da
donese nešto novo s područja znanosti ili da informira o iskustvima
šumarske ili drvarske prakse koja će poslužiti promicanju šumarstva i
drvne ´industrije.
— Obi m radov a ne smije, u pravilu, prelaziti 10 do 15 tiskanih stranica
(15do20 stranica rukopisa s proredom). Članci trebaju biti pisani sažeto
i razumljivo, a njihovi naslovi moraju biti kratki. Radovu koji ne odgovaraju
ovim postavkama, a inače su vr1´.jednog sadržaja, tiskat će se nakon skraćenja
i dogovora s autorom.Rukopisi trebaju biti pisani strojem i to s proredom.
P še se samo na jednoj stranici arka papira tako da druga stranica ostane
čista. Iza citata korišćenje literature navodi se prezime autora i početno slovo
njegova imena, a iza toga slijed´- godina objavljivanja citiranog rada koja se
stavlja u zagradu- Prezfme i ime autora piše se velik:m slovima. Primjer:
EMROVIĆ B. (1954.). Na kraju članka se donosi popis literature abecedni m
redom i to prezime i ime autora, godina objavljivanja, naslov rada, ime
časopisa, redni broj časopisa u kojem je tiskan članak te početna i završna
stranica članka. PrTmjer: BOJANIN, S- (1971.): Analiza rada zglobnih traktora
kod izvlačenja debala, Šum. list 7-8, str. 231-255. Kod citiranja knjiga
ispisuje se prezime i početno slovo imena autora, godina izdavanja, naslov,
V,roj izdanja (ako ih je više) i mjesto naklade. Pi´mjer: ŠAFAR, J- (1963):
Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma, Zagreb.

Na kraju članka potrebno je doh´.jeti zaključa k iz kojega je vidljiv
sadržaj i rezultati rada. Zaključak može poslužiti ujedno i kao sažetak
koji se prevodi na jedan od stranih jezika (engleski, njemački, francuski).
Molimo autore da ne prevode sami budući da Redakcija to povjerava
određenom stručnjaku. Zaključak (sažetak) ne bi smio, u pravilu, prelaziti
jednu stranicu tiskanog teksta.

Fotografije, grafikoni i crteži uz tekst članka moraju biti
jasni i gotovi za reprodukciju. Fotografie moraju biti na papiru visokog
sjaja i većih d menzija, a grafikoni [i crteži na paus papiru ili na glatkom
risaćem papiru. Fotografije, grafikoni i crteži moraju biti 2-3 puta veći
od veličine otiska u časopisu.

Tabel e s puno brojeva moli se pisati s tušem na pauspapiru.

Tumač fotografija, grafikona i crteža prilaže se na odvojenom listu, a
obrojčava se kao navedeni prilozi. Ako grafikoni i crteži imaju ispisan
tumač, to, dakako, niije potrebno. Mole se autori da označe u rukopisu
mjesta gdje žele da se tiskaju fotografije, grafikoni, crteži i tabele.

Autor šalje Redakciji vlastoručno potpisan članak u dva
primjerka , a uz potpis stavlja svoje zvanje i adresu- Primljeni se
rukopisi ne vraćaju. Autor ima pravo na 50 besplatnih separata i ukoliko
ih želi više neka to navede. U popratnom dop´.su potrebno je poslati broj
žiroračuna.
UREDNIŠTVO


414