DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Br. 6


Assman n E.: Ciljevi, metode i organizacija
šumarskih istraživanja.
Plochman n R.: Problemi koordiniranja
agrarne i šumarske politike.
Rohmeder E. i Weber E.: Otrovanje
smreika ispušnim plinovima aviona.
Krot h W.: Kalkulativni troškovi ikod
obračunavanja u šumskim poduzećima.
Zych a W.: Štete od žuna na crvenom
hrastu.
Bichlmeie r F.: Prostorna razdioba
i oblikovanje rekreacionih šuma.


Roeđe r A.: Prilog ustanovljavanju
rasprostranjenosti i intenziteta truleži debla
smreke.


Wenzel G., Kreutzer K. i Alcubill
a M.: Prilog rješavanju problema ovisnosti
sadržaja u kori smreke (Picea abies
Karst.) tvari koje spriječavaju razvijanja
gljiva o staništu.


Z. K.
Međdelelser fra det N´arske skogvorseksvesen
(Radovi Norveškog instituta za šumarska
istraživanja. Svezak XXVIII, 1971/
72 donosi:


Br. 110:


Jon Dietrichson: Genetičke varijacije
u subalpinske jele (Abies lasiocarpa
(Hook) Nutt.).


Br. 111:
Per Brandt) o: Pokus polinacije
smreke (Picea abies) (L.) Karst.).
Jens Risvand: Jedan primjer modela
za planiranje šumskog poduzeća.


Br. 112:


Arild Sletten: Biologija infekcije
i kemijsko suzbijanje Schleroderris lagerbergii
na običnom boru (Pinus silvestris
L.).


T o r b j 0 r n Okstad: Određivanje
sadržaja suhe tvari celuloznog drva.


Br. 113:


Egil Vestjordet: Merkantilni volumen
malih dimenzija u smreke, bora i
breze.


Eyolt Bjorgung: Fertilizacij a smreke
2/2, sađene na mineralnom tlu.


Br. 114:
Boris Meshechok: Kalcifikacija
prilikom pošumljivanja visokih tresetišta.


Lars N. Overrein: Proučavanje dušika
pomoću izotopa na šumskom tlu. I.
Relativni gubici dušika zbog ispiranja za
vrijeme od 40 mjeseci.


Aa.ge Langhammer: Neofabraea
populi u nasadima hibrida trepetljike u
Norveškoj.


Br. 115:
Martin Hau gb erg: Pokusi sadnje
smreke na zatravljenom zemljištu.


Br. 116:


Lars N. Overre.in: Proučavanje
pomoću izotopa unutarnjeg kružnog toka
dušika u šumskom tlu.


Br. 117:


Egil Vestjordet: Distribucija promjera
i visinske krivulje za jednodobne
sastojine smreke.


Br. 118:
Hans Strand: Kupovanje šuma od
strane farmera.


I. Mikloš