DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 32     <-- 32 -->        PDF

listopadnih vrsta (a naročito bukve) koje provele na onim principima na kojima je
su zastupljene više nego što bi se to s e-provedena probna doznaka pri inventuri
konomiskog gledišta željelo. šuma, znatno popravio kvalitet zalihe vi


Što se tiče strukturre drvne mase po sokih šuma u Bosni i Hercegovini.
tehničkim klasama, predviđene za sječu Ovom knjigom dobila je republika BiH
ona je ovakova: egzaktne podatke koji su vrlo korisni i po


Vrsta 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.


drveća »doznačena« drvna masa u ´%>


društvene visoke


Četinari 25,0 41,4 24,3


Lišćari 9,4 22,3 35,0


Usporedi li se kvalitetna struktura ove
drvne mase sa kvalitetnom strukturom
zalihe, vidi se da je relativni udio boljih
tehničkih klasa manji u »doznačenoj« drvnoj
masi nego u zalihi. Obratno je sa relativnim
udjelom lošijih tehničkih klasa.


To znači da bi se sječama, kada bi se one


Vujičić Dr. L.: Organizacija proizvodnje
u preduzećima za preradu drveta. Knjiga
druga. »Primena linearnog programiranja«


— Beograd 1972.
Ovih dana izašla je iz štampe, pod gornjim
naslovom, knjiga koju je napisao
profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu
prof, dr L. Vujičić.


Knjiga predstavlja dio udžbenika za studente,
a po svojem izlaganju može korisno
poslužiti i kao priručnik za praktičnu
primjenu kod rješavanja konkretnih problema
u praksi kod ispitivanja alternativnih
varijanti.


Knjiga obrađuje ova poglavlja:


I. Označavanje, formuliranje i modeliranje
u linearnom programiranju (str. 9—
20).
II. Grafički metod linearnog programiranja
(str. 21—66);
III. Algebarski metod linearnog programiranja
(str. 67—82);
GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA,
SERIJA C, HORTIKULTURA,
39. BEOGRAD, 1971.


Kao posebna edicija je serija »Hortikultura
«. Ona obuhvaća uvodno izlaganje dekana
dr Ljubomira Petrovića na proslavi
50-godišnjice Šumarskog fakulteta u Beogradu,
naučne radove i priloge i obavještenja.
Među prilozima nalazi se i pregled
diplomiranih inženjera na odsjeku za hor


šume građanske visoke šume
9,3 19,9 28,3 44,2 7,6
33,3 4,4 7,0 36,2 52,4


trebni u planiranju šumarstva i drvne industrije.
Poželjeti je da i druge naše republike
dođu do analognih podataka koji
su nužni temelj za napredno šumarstvo i
drvnu industriju.


Prof. dr Dušan Klepac


TV. Simpleksni metod linearnog programiranja
(str. 83—102);


V. Rasporedni metodi linearnog programiranja
(str. 103—232).
Autor smatra da su za rješavanje zadataka
linearnog programiranja od pojedinih
metoda najbolje upotrebljive:


a) Grafička metoda kod rješavanja zadataka
sa dvije osnovne varijable;
b) Simpleksna metoda kod rješavanja
problema sa tri ili više varijabli;
c) Rasporedne metode su podesne za
ručne obračune.


Autor naglašava, da će linearno programiranje
uz upotrebu elektronskih računara
naročito naći svoju primjenu u praksi.


Knjiga je pisana jednostavno i od čitaoca
ne zahtijeva poznavanje kompliciranih
računskih operacija pa će u primjeni
u drvnoj industriji popuniti odgovarajuću
prazninu.


Prof. dr Kiko Benić


tikulturu od 1964. do 1971. godine — ukupno
144 diplomiranih inženjera.


Na ovom mjestu daćemo prikaz datih
naučnih radova. Ukupno je dato 10 radova.


1. T. Bunuševac: »Šume Đerdapskog regiona
Dunava i turizam«. Str. 1—24, s 21
fotografijom. Tretirano je područje veliko
oko 1230 km2, kome se posvećuje posebna
pažnja poslije podizanja brane i a