DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 88     <-- 88 -->        PDF

In memoriam


Ing. ROKO KOVAČEVIĆ


š.


WslSBmmimsmmmmmlsl^


U proljeće 4. V. 1972 g. u Zagrebu je umro ing. Roko Kovačević, koji je zbog
svojega nesebičnog i privrženog rađa u šumarskoj struci uživao među kolegama,
suradnicima, prijateljima i znancima veliki ugled i simpatije! Ovaj priznati šumarski
veteran umro je u svojoj 80 godini života.


Ing. Roko Kovačević se rodio u Našioama 9. 10. 1892 godine gdje stiće klasičnu
gimnazijsku naobrazbu i upisuje se na Šumarsku akademiju u Zagrebu. Upravo
kad se nalazio na završetku studija povukao ga je ratni vihor Prvog svjetskog
rata, kao apsolventa, na ruski front gdje je pao u rusko zarobljeništvo. Vraćajući
se iz Rusije kao jugoslavenski dobrovoljac i nadalje mu ratna sreća nije sklona.
Teško je ranjen u bojnim okršajima kod Dobruđe odakle je prebačen u Francusku
na oporavak.Njegove ratne patnje su u svemu trajale pune 2,5 godine, kada se
preko Soluna napokon vraća 1918 godine u svoju domovinu gdje u Zagrebu
nastavlja sa polaganjem završnih ispita.


Po završenom ispitu odlazi 1919 godine, kao mladi stručnjak u biv. direkciju
šuma, u Aleksinac ali tu ostaje samo kraće vrijeme kada odlazi na rad u
odsjek za šumarstvo kotarskog načelstva u Pisarovini gdje ostaje do 1925 godine.
Iste godine prelazi u Sisak za kotarskog šumarskog referenta za područja Gline,
Kostajnice, Petrinje i Siska i tu ostaje 14 godina. U Zagreb dolazi 1939 godine
na odsjek za šumarstvo biv. banske uprave Savske banovine. U Zagrebu ostaje
sa službom kroz i nakon rata kada prelazi u bivše Ministarstvo šumarstva SR
Hrvatske sve do 1952 godine kada kao viši šumarski savjetnik odlazi u mirovinu.


Stručni rad ing. Roke Kovačevića bio je opsežan. Neobičan dar zapažanja
i istančani osjećaj stvorili su u njemu duboku ljubav prema šumi. Trudio se i
uspio da svojim neumornim, savjesnim i poštenim radom doprinese što više i
bolje šumarstvu. Kao vrsni stručnjak — praktičar sa uspjehom je analizirao i
uspješno rješavao mnoge složene probleme iz područja organizacije šumarske
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 89     <-- 89 -->        PDF

službe, a napose uzgajanjem, njegom i zaštitom šuma podizao je šumskom zemljištu
veću vrijednost. Sastavljao je vrsne uređajne osnove i elaborate, koji su bili uvjet
racionalnog potrajnog gospodarenja šumama. Temeljitim stručnim znanjem i
svojom načitanošću bio je odličan učitelj mlađim stručnim kadrovima i savjetnik
svojim suradnicima.


Ovdje je potrebno spomenuti i »borbenu« stranu ovoga šumarskog veterana
kad je vodao bitku, da se »akademičarima« podjeli i prizna naslov inženjera.
Nakon kraćeg čekanja u cijelosti je uspio, pa je njemu i kolegama pokojnikovog
doba to naknadno priznato.


I na kraju uz ljubav za šumarstvo, volio je likovnu umjetnost, glazbu i
neizmjerno svoj dom!


Iz registra živih izbrisano je ime ing. Roke Kovačevića, ali ono nije izbrisano
iz registra sjećanja onoga strujnog osoblja sa kojim je surađivao i radio, napose
onoga osoblja kojemu je on pristupao svom svojom iskrenošću, neposrednošću i
otvorenošću.


Svijetla uspomena na ing. Roku Kovačevića i njegov rad ostati će trajno
u nama!
Ing. R, Antoljak
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Ovaj broj
je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač: Savez inženjeratehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11,
tel. br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata na Šumarski
list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d. Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici
7,50 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor