DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF


Komisija za organizaciju, razvoj, integraciona
kretanja i povoljniji položaj
šumarstva
— Komisija za problematiku krša

Komisija za izdavačku djelatnost Saveza

Komisija za financijsku problematiku
Saveza
7. Pravovremeno započeti sa pripremama
oko organiziranja proslave 100 godina
izlaženja Šumarskog lista i 130 godišnjice
postojanja Šumarskog Društva Hrvatske.
8. U cilju što dostojnije proslave 100
godišnjice izlaženja Š. L. (1876 g.) i osnutka
Horvatsko-Slavonskog gospodarskog
društva — šumarski odsek — (1846 g.)
Savez predviđa:
a) održati: Kongres šumara 1975/76
b) izdati: 100 godina šumarstva Hrvatske
— spomenica
c) izdati: svečani broj Š. L.


9. Na poticaj članova drvno-industrijske
struke u 1973 godini održati redovni Plenum
Saveza sa savjetovanjem o aktuelnoj
problematici drvne industrije SR Hrvatske.
10. Povećati napore oko denacionalizacije
»Šumarskog doma«, te ishoditi rješenje
o vraćanju čitave zgrade u vlasništvo
Saveza.
11 U 1974. — uoči proslave 100 g. Š. L.
— obnoviti fasadu Šumarskog doma.


12. povećati broj pretplatnika Š. L. štampanjem
većeg broja kvalitetnih članaka
operativnog sadržaja i proširenjem suradnje
izvan okvira naše republike!
13. Ad´resar-kartoteku svih inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
naše republike formirati do 1975 godine.
14. Prirediti i izdati u razdoblju 1972-
1975 g.:
a) Šumarski i drvno industrijski kalendar
b) Mali šum. tehnički priručnik I-II-III
c) Šumarsku bibliografiju 1956-1975 g.
d) Tiskanice — obnovljene formulare


za
potrebe šumarstva


15. U cilju ojačanja materijalne baze
Saveza potrebno je da sva terenska Šumarska
društva kao i Komisija za financijsku
problematiku Saveza pronalaze
nove izvore financiranja za realizaciju
ovoga trogodišnjeg plana rada
16 Davanje priznanja sa uručivanjem
povelja većem broju pojedinaca i ŠD koja


su se istakla — kroz duže vrijeme —
zapaženim društvenim ili stručnim radom.


— zacrtani Plan rada Saveza ITŠDI
Hrvatske za razdoblje 1972-1975 g. prihvaća
se. Treba ga dostaviti teritorijalnim
ŠD da se na njega kritički osvrnu i dopune
te će tek nakon toga biti definitivno
usvojen.
ad 5 — Komisija za planiranje, prihvat
i stručno usavršavanje kadrova: ing.


M.
Blaževi´ć
— Komisija za organizaciju, razvoj, integraciona
kretanja i povoljniji položaj šumarstva:
ing. V. Igrčić i drvne indust.
ing D. Brkanović
— Komisija za problematike krša: ing.
Ž. Vrdoljak
— Komisija za izdavačku djelatnost
Saveza: ing. T. Krnjak, mr N. Komlenović
i dr B. Prpić
— Komisija za financijsku problematiku
Saveza: ing. Z. Hren i teh. E. Bregar
na čelo komisija postavljaju se predsjednici
(članovi Ü. O.), koji će dobivati
direktne zadatke i teme od U. O., te ih
dalje razrađivati i podnositi izvještaje
svakoj sjednici Upravi Saveza.


ad 6 — Autorski honorar u Š. L. po visu je
se na 30,00 din. po stranici lista


— stalnim službenicima Saveza isplatit
će se za godišnji odmor u 1972 g. iznos
od 2.695,85 din. u brutto iznosu
— fotografije: grupne i pojedinaca sa
86. redovne skupštine mogu se naručiti
preko Saveza uz cijenu od 5,00 (format:
13/18 cm) i 10,00 din. (vel. 18/24 cm)
— Pozivamo Šumarska društva, Šumska
gospodarstva. Drvno ind. poduzeća kao i
pojedince (vidi: priloženi iskaz) da odmah
podmire svoja dugovanja još iz prošle
1971 godine za knjigu: »Utvrđivanje i
društveno vrednovanje opšte korisnih
funkcija šuma« — izdanje: Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, Beograd
1971 g. — Navedene knjige dostavljene su
još u V mj. 1971 g. sa propisano ispostavljenim
računom. Račun Saveza ITŠDI
Hrvatske kod banke jest: 301-8-2359, a
telefon Saveza je 444-206.


TAJNIK:
Mr Nikola Komlenović v. r.


PREDSJEDNIK:
Ing. Stanko Tomaševski v. r.