DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 85     <-- 85 -->        PDF

stva in industrije za prcdelave icsa SRS


(12. V. 72) poslat je pozdravni brzojav.
— I godišnja skupština ŠD-Našice (12.
V. 72) poslat je brzojav.
ad 2: — Redakcioni odbor Šumarskog
lista održao je 16. V. o. g. prošireni sastanak.
Kritičke primjedbe i osvrt na ovu
problematiku Š. L. iznio je pred članove


U. O. urednik lista Dr. B. Prpić.
ađ 3: — 86 redovna skupština Saveza
održati će se 9. VI. 1972. godine u Zagrebu
u velikoj dvorani Šumarskog fakulteta
(Dubrava). Posebnim dopisom pozvati sva
ŠD da dostave iskaz svojih delegata.


— Izvještaj tajnički o radu Saveza u
proteklom razdoblju 1969-1972 g. umnožiti
će se prije skupštine i razaslati članovima
U. O. radi kritičkog osvrta i nadopune.
Također će se prije skupštine umnožiti i
razaslati terenskim ŠD, napose delegatima
za 86. skupštinu, referat Ing. I. Kuzmanića:
»Osnovna organizacija udruženog
rada u šumarstvu« i Ing. D. Brkanovića:
»Problemi i položaj drvne industrije SR
Hrvatske«.
ad 4: — Tajništvo će Saveza načiniti
plan rada oko priprema rukopisa i štampanja
Šumarske bibliografije III (19551976)
povodom proslave 100 godišnjice
izlaženja Šumarskog lista (1876).


— Usvaja se izvještaj o pripremama
rukopisa i štampanju Šumarskog kalendara-
priruenika za 1973 godinu. Ing. Antoljak
i d´r. Prpić pristupiti će odmah daljnjem
radu na realizaciji kako je to izneseno na
sjednici.
— Slijedeća će se sjednica U. O. održati
2. VI. o. g. u vezi organizacije i pripremnih
radova za 86. redovnu skupštinu Saveza.
Tajnik:
Mr. Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. A. Mudrovčić v. r.


ZAPISNIK


23. sjednice U. O., koja je održana 2. VI.
1972 g. u Zagrebu.
Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, ing. Ž. Petković,
mr A. Krstinić, mr N. Komlenović,
Zdravko Zorić (svi U. O.), zatim ing. V.
Fašaić, ing. Ž. Hajdin i ing. S. Vanjković


(N. O.).
Dnevni red:


1.
Pripreme za 86. redovnu Skupštinu Saveza
2.
Razno
ad 1) —. detaljno je razmotren dnevni
red Skupštine i utvrđeno je odvijanje rada


Skupštine kao i razvoj diskusije nakon
čitanja društvenih i stručnih referata;


— predložit će se delegatima Skupštine
da Radno predsjedništvo na samoj skupštini
vodi ing. V. Fašaić;
— ostale predsjednike i članove komisiia
i ostalih skupštinskih tijela izabrati
će se na samoj Skupštini;


— U vezi prisustvovanja Skupštini i
podjeli povelja počasnim i zaslužnim članovima,
poslat će se poziv SITŠIDJ da
pošalje svojeg predstavnika;
— sastavljačima stručnih referata ing.
Kuzmaniću i ing. Brkanoviću isplatiti će
se po 500 din;
— svečani ručak za predstavnike delegata
iz ostalih republika i Beograda, uz
prisustvo članova U. O. i N. O. starog i
novoizabranog, održati će se u Gradskom
podrumu odmah po završetku rada Skupštine
(oko 15 s.). Za ovaj svečani ručak
od 30 — 35 osoba odobrava se izdatak
od 3.000 din;
— usvaja se prijedlog — nakon kraće
diskusije — sastav i lista novog U. O. i
N. O. na čelu s ing. S. Tomaševskim,
republičkim podsekretarom za šumarstvo;
— budući da su stručni referati ing.
Kuzmanića i ing. Brkanovića razaslati
uzvanicima i delegatima skupštine u dovoljnom
broju primjeraka (cea 120 kom.),
to se oni neće u cijelosti čitati, nego će
se na skupštini iznijeti samo ekscerpti.
U društvenom dijelu skupštine referati
tajnika, blagajnika i urednika Šumarskog
lista čitati će se u cijelosti.
ad 2) — Mjesto održavanja Plenuma u
1973 g. odrediti će u dogovoru sa teritorijalnim
Šumarskim društvima — prema
trenutnoj situaciji — novi U. O.


Tajnik:
Mr Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.


ZAPISNIK


1. sjednice U. O., koja je održana 29. VI.
o. g. u 18 s. u prostorijama saveza.
Prisutni:


Blažević ing. Milan, Bregar tehn. Emil,
Brkanović ing. Dimitrijc, Hren ing. Zvonko,
Igrčić ing. Veljko, Komlenović mr.
Nikola, Mačešić ing. Bozo, Prpić dr. Branimir
i Tomaševski ing. Stanko — svi članovi
U. O.


N. O.: Mudrovčić ing. Ante i Potočić prof,
dr. Zvonimir
261