DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rezultate rada radnih ljudi s kojima oni mogu slobodno raspolagati, što smo dužni
prema ustavnim amandmanima. Koliki postotak dobiti treba da se zaračuna na
uložena sredstva u eksploataciji šuma i uzgoj šuma, stvar je društvenog dogovora.


Ing. Vid Fašaić, u kraćoj diskusiji osvrnuo se tabelarno na podatke iz
referata ing. Brkanovića iz kojih proizlazi, da se nije dobro vod´ila politika u
drvnoj industriji, a napose da se nije uvažavao postepeni pravilan razvoj drvne
industrije. Aluzije nekih diskutanata da drvna industrija želi u ovom času sniženje
cijena sirovinama ne stoji i nema temelja. Traže se zapravo cijene sirovina koje su
postavljene i takove koje leže na principima ekonomike, stabilnosti i solidnijegčvršćeg snabdjevanja drvetom pilanskih i ostalih drvno industrijskih postrojenja.
Iz referata ing. Brkanovića i podastrte dokumentacije izlazi d´a problem drvne
industrije nije samo problem naše Republike nego čitave Jugoslavije. Zbog takvog
činjeničnog stanja potrebno je svakako organizirati novo prošireno stručno savjetovanje
o ovom osjetljivom problemu.


Tajnik:
Mr Nikola Komlenović v. r.
Predsjednik:
Ing. Stanko Tomaševski v. r.


ZAPISNIK — Uzima se na znanje obavijest o održavanju
Kongresa o saobraćaju i predviđe


22. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e, koja
nim referentima kongresnih tema, koje se
je održana
19. V. 1972. g. odnose na šumarstvo i drvnu industriju.
Čekamo, da se utvrdi datum održavanja


Prisutni članovi U. O. : Ing. A. Mudrov


ovoga Kongresa.


čić, Ing. D. Kirasić, Mr. A. Krstinić, Ing.
Ž. Petković, Z. Zorić, Mr. N. Komlinović, — Savez se uključuje u tkciju »Godina


kvalitete« sa ciljem unapređenja kvalitete,


Ing. D. Bartovčak i Dr. B. Prpić


pouzdanosti proizvoda i usluga i o ovome


Prisutni članovi N. O.: Ing. S. Vanjković


ce obavijestiti područna teritorijalna ŠuDnevni
red: marska društva čim Savez dobije kon


1. Saopćenja
kretni program od komisije pri SITŠDIJ-e.
2. Stanje glasila »Šumarski list«
— Program rada za 1972. 1973 i 1974 g.
3. Saziv i pripreme za 86. redov. skupštinu
dostaviti će SITŠDIJ-e nakon što Savez


Saveza


održi godišnju skupštinu.


4. Razno
— Zaduženja prema SITŠDIJ-e iznose:
ad 1: — Na dopis SIT-Jugoslavije o


23.100 (za knjige: »Utvrđivanje i društveno
pripremama za VII međunarodni festival


vrednovanje opšte korisnih funkcija šu


naučno-tehničkog filma, koji nam je pro


me«,koje smo u V/1971 g. dostavili teren


slijedio SIT Hrvatske odgovoriti da želimo


skim ŠD) i naš republički doprinos od


suradnju i po mogućnosti iskaz filmova


5.500 din. Pozvati terenska ŠD preporuče(
kartoteku-popis). Od SITŠDIJ-e zatražiti


nim dopisom da uplate zaostale dugove za


mišljenje i osvrt kao i eventualni iskaz


ove knjige. Savez će nadalje dio doprinosa


filmova, koje bi moglo koristiti šumarstvo


u iznosu od 3.000 din. odmah doznačiti


i drvna industrija.


SITšDIJ-u.


— Uručenje povelja i proglašenje za
— Za predstavnika Saveza na IX skuppočasne
odnosno zaslužne članove Prof.


štini Saveza društava šumarsko-tehničkog


dr. ing. Z. Potočić, Ing. V. Fašaić i Ing.


osoblja SRH, koja će se održati 20. V. o. g.


I. Podhorski obaviti će se 9. VI. 1972 (gou
Zagrebu, određuje se ing. R. Antoljak´.


dišnja skupština Saveza) i o ovome će biti
obaviješten SITŠDIJ-e radi prisustvova—
Prilikom održavanja godišnje skupnja.
štine Zveze inženjerjev in tehnikov gozdor