DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 83     <-- 83 -->        PDF

10. PRIJEDLOZI I GLASANJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA, ČLANOVA U. O.
i N. O.
Prof. dr Zvonimir Potočić u ime Kandidacione komisije predložio je da
predsjednik Saveza bude ing. Stank o Tomaševski , što su učesnici skupštine
prihvatili aklamacijom. Nakon toga Prof. dr Potočić predlaže članove U. O.
i N.O., obrazloživši principe čime se rukovodila Komisija prilikom ovoga kandidiranja.


Za Upravni odbor predloženi su: Ing. Tomislav Krnjak, Ing. Bozo
Mačešić, Mr Nikola Komlenović, Ing. Zvonko Hren, Dr Branimir
Prpić, Ing. Milan Blažević, Tehn. Emil Bregar, Ing. Dimitrije
Brkanović, Ing. Slavko Horvatinović, Ing. Veljko Igrčić, a
za Nadzorni odbor: Ing. Ante Mudrovčić, prof, dr Zvonimir Potočić,
Ing. Srećk o Vanjković . Predloženi kandidati za Upravni odbor Saveza, prihvaćeni
su po Skupštini jednoglasno.


11. RAZNO
Nakon obavljenog izbora nove uprave, novi predsjednik Saveza ing. Stank o
Tomaševsk i zahvalio se u ime svoje i izabranih na izboru i ukazanom povjerenju.
Zahvaljuje i svima onima koii su do danas bili na čelu Saveza. Poziva cjelokupno
članstvo na suradnju i još vt4cu aktivnost, te smatra da će Savez moći sa uspjehom
izvršavati svoje zadatke samo ako će i terenska društva biti znatno aktivnija i u
uskoj vezi sa Savezom.


12. DISKUSIJA
Ing. Mirko Andrašek, iznio je dokle se stiglo u provođenju radničkih
amandmana XXI iXXII i šumarskog amandmana XII. Konstatira da postoje nejasnoće
i problem je vlasništvo šuma. Seljaci neobjektivno postavljaju pitanje kakovu
neposrednu korist oni imaju od šuma u društvenom sektoru, dok istodobno ne pitaju
kakovu imaju korist od susjednih poljoprivrednih dobara? U sprovođenju ustavnih
amandmana treba sve snage udružiti i angažirati i Savez ITŠDI, poslovna udruženja,
šumska gospodarstva, drvno industrijska poduzeća i dr. Apelira da se prilikom
pristupanja ovoj problematici pristupi bez hazardiranja i promašaja, bez paušalnog
etiketiranja, jer se šumarstvo našlo u sasvim drugoj situaciji nego do sada. Centar
oko koga se sve vrti jeste radnik. On će odlučivati! Međutim tom radniku treba
pomoć i nauke i prakse u vidu dugoročne akcije prilikom samoupravnog dogovaranja
i udruživanja. Tu treba zacrtati kako radniku osigurati — manuelnom i intelektualnom
— da poboljša uslove svojega rada i podigne svoj životni standard. U ovom
poslu treba razlikovati što je rezultat, a što uvijeti rada, te kako se odnositi na
problem minulog rada?


Prof. drZvonimir Potočić, u diskusiji se osvrće na referat Mr. Kuzmanića
i podvlači njegovu pozitivnu stranu u kojem se ističe potreba, da se, radovi na
uzgajanju šuma vrednuju sa određenim postotkom dobiti. U daljnjoj diskusiji iznosi
činjenicu, da su u kapitalističkom društvenom sistemu utvrđene granice između
interesa eksploatatora i interesa šumovlasnika u raspodjeli ostvarenog viška vrijednosti.
Tu granicu utvrđuje tzv. prosječan profit. Ostatak čini rentu koja ne pripada
radnom kolektivu, nego društvu. Taj pojam rente moramo raščistiti, premda se,
kako izgleda toga bojimo. No ako taj pojam ne raščistimo, nećemo moći utvrditi


259