DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 82     <-- 82 -->        PDF

suviše opterećeni i da se rasporede snage, a da Društvo povedu »slobodniji« stručnjaci
— koji trebaju znati da će povremeno uklopiti i one jako opterećene, kojd se bave
problemima s dnevnog reda sastanka Društva ili njihovih programa rada.


Vjerujem da se pitanja koja su u programima rada društva mogu selekcionirati,
svesti na bitna, pa bi se u ovoj napetosti i tako mogao kanalizirati i racionalizirati
rad.


Ja sam ovo nekoliko misli nabacio u želji da se u sadašnjoj situaciji nađu rješenja
za nešto aktivniji rad ove naše stručne organizacije koja djeluje kontinuirano
već preko jednog stoljeća. Uvjeren sam da među inženjerima i tehničarima šumarstva
i drvne industrije ima snaga koje će naći rješenja i koji će nastaviti rad
protekle — valjda 3 generacije šumara.


Ing. Srećko Van j kov i ć: konstatira da je 1/3 teritorijalnih Šumarskih
društava zaista aktivna, dok ostatak »šuti«, kako se to vidi iz tajničkog izvještaja.
Slaba je veza terenskih društava i Saveza. Pred nama je realizacija »Akcionog
programa rada« koji je dostavljen još u svibnju o. g. društvima i koji treba realize
rati. Tu je naskoro i proslava 100 godina izlaženja Šumarskog lista, kao i 130 godina
šumarstva Hrvatske. Planovi su tu, sada se treba primiti posla! Ne funkcionira ni
naša zajednička zamisao, da svakoj sjednici Saveza prisustvuju predsjednik ili tajnik
većih terenskih Šumarskih društava, koje se održavaju u razmaku svakih 30-45 dana.
Konstatira da ni izabrane stalne komisije slabo ili uopće nisu radile, a problemi se
gomilaju ili prolaze mimo nas.


Ing. Oska r Piškorićj e govorio o problematici Šumarskog lista i iznio
da je manjak´ suradnika i pisaca iz operative stara bolest lista, kao i njegovo neredovito
dzlaženje. Konstatira opadanje broja pretplatnika iako je pretplata minimalna
i iznosi 30,00 dinara godišnje što nije niti l»/o mjesečne zarade inženjera i tehničara.
Za neredovito izlaženje lista krivi tiskare, koje zapostavljaju mjesečne listove s
malim tiražom, ali smatra da se to dade popraviti.


8. DAVANJE RAZRIJEŠNICE UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU
Nakon podnesenih izvještaja i diskusije Skupština je dala razrješnicu dosadašnjem
Upravnom i Nadzornom odboru, a predsjednik Radnog predsjedništva ing.
Fašaić zahvalio se članovima uprave Saveza na dosadašnjem radu.


9. PODJELA POVELJA POČASNIM I ZASLUŽNIM ČLANOVIMA
Ing. Košt a Tabakovićje u ime Saveza ITŠDI Jugoslavije, uz prigodne riječi,
kao znak priznanja za istaknuti društveni i stručni rad, proglasio Prof.drZvoni mira
Potočića, in g.V i d a F a š a i ć a (počasni) i ing. Ivu Podhorskog
(zaslužni) za počasne odnosno zaslužne članove Saveza ITŠDI Jugoslavije i uručio
im povelje o tome.


U ime odlikovanih ing. Tabakoviću se zahvalio Prof. dr Potočić i
istakao da su svoj rad u Savezu ITŠDI Hrvatske vršili dobrovoljno i bez ikakvih
financijskih zahtjeva. Iznosi da među članovima terenskih Šumarskih društava
širom Hrvatske kao i kod privrednih organizacija šumarstva i drvne industrije ima
niz takovih društvenih radnika i istaknutih stručnih osoba kojima treba dati ovakovo
priznanje. Poziva predstavnike terenskih Šumarskih društava da pismeno predlože
u smislu »Pravila o izboru počasnih i zaslužnih članova SITJ« takova lica.


258