DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Ako izuzmemo vrijednost osnovnih sredstava, onda vidimo da su se obrtna sredstva
Saveza kretala u prosjeku godišnje od 160 do 190.000.— dinara.


Za nastavak i dovršenje radova na krovištu zgrade Savez je u 1969. g. utrošio
još 15. 600.— dinara (što sa onih ranijih 67.000.— čini 82.600.— din.). Osim ovoga
Savez je utrošio još 26.000.— din. za nužne popravke u zgradi.


U okviru proslave 25-godišnjice oslobođenja Istre, Savez se uključio u akciju
podizanja Spomen-parka u Labinu. Za uređenje zemljišta, nabavku i sadnju sadnica,
Savez je platio 30.000.— din. U ovoj akciji sudjelovali su s novčanim prilozima i naša
poduzeća: Šumsko gospodarstvo Karlovac, »Hrast« Vinkovci, Split Senj i Koprivnica,
DIP »Slavonija« Slav. Brod, Šumarije: V. Pisanica, Miokovićevo, Vrbovec i Čazma,
Šumarsko društvo Vinkovci i Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,
Zagreb.


Ovaj kratki prikaz blagajničkog poslovanja upućuje na potrebu da Savez i
nadalje mora imati organizirano knjigovodstvo i blagajničku službu. U knjigovodstvu
radi 1 stalni radnik — knjigovođa i 1 blagajnik. Na održavanju prostorija radi još
1 stalni radnik.


I u idućem razdoblju potrebno je osigurati što redovitije pritjecanje novčanih
sredstava. Veliku pomoć u tome mogu dati naša teritorijalna društva redovnom
uplatom članarine. Vrlo značajni su prihodi i od izdavačke djelatnosti, pa i tu naša
društva mogu mnogo pomoći posredovanjem kod privrednih organizacija za nabavu
tiskanica preko Saveza i pravovremenim podmirivanjem novčanih zaduženja.


Za napomenuti je, da je Savez poslao Šumarskim društvima i privrednim organizacijama
knjigu »Utvrđivanje i društveno vrednovanje opće korisnih funkcija šuma«
za koju je stvorio novčanu obavezu, pa i ovom prilikom molimo da se naznačena
cijena od 300.— dinara što prije plati.


I na kraju želimo reći da su svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora našega
Saveza obavljali svoje dužnosti na dobrovoljnoj osnovi bez ikakvih novčanih naknada.


6. Izvještaj Nadzornog odbora
In g. Srećko Vanjković podnio je Skupštini


IZVJEŠTAJ


Nadzornog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


Nadzorni odbor pregledao je blagajničke dokumente blagajničkog poslovanja
u toku godine 1969, 1970 i 1971., te je iste sravnio sa blagajničkim dnevnikom i utvrđeno
je, da je blagajničko poslovanje vršeno uredno i u smislu postojećih propisa
te nema na iste primjedba.


Ujedno se navodi da su članovi Nadzornog odbora uz funkciju vezanu za kontrolu
financijskog poslovanja, prisustvovali i sjednicama Upravnog odbora prema već
uvedenoj praksi, i surađivali na rješavanju tekućih pitanja.


7. Diskusija o izvještajima
Ing. Rudolf Tomek: kao delegat Šumarskog društva — Koprivnica pred
skupštinu je iznio neke glavnije podatke o radu svojega teritorijalnog Šumarskog
društva.


256