DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Struktura pretplatnika
»Šumarskog lista bila je slijedeća:


Za godinu broj komada
1969. g. 1970. g. 1971. g.


1. Šumarska poduzeći i ustanove
386 384 370
2. Inženjeri i tehničari
361 361 353
3. Studenti i đaci
183 189 115
4. Inozemstvo
30 31 36
5. Zamjena s inozemstvom
27 27 27
6. Zamjena
u zemlji 22 22 21
UKUPNO 1.009 1.014 922
S ovim stanjem ne možemo biti zadovoljni tim više što se broj pretplatnika
među inženjerima i tehničarima nije povećao, a to je glavna intencija da list prate
članovi Saveza i da utječu na njegov sadržaj i fizionomiju.


Publikacije
Ostale publikacije sastoje se od:


— zaliha stručnih šumarskih tiskanica i
— zaliha stručnih šumarskih knjiga.
Ove se zalihe utvrđuju svake godine inventurnim popisom. Uz završni račun je
kao prilog i popis zaliha stručnih knjiga i tiskanica, pa je moguć uvid u vrstu i
količinu.


U ukupnim iznosima zalihe su bile:


1969. g. 1970. g. 1971. g.


Za stručne šumar, tiskanice din. 67.323.— 72.749.— 71.878.—
Za stručne šumar, knjige din.
ili UKUPNO Din.
9.128.—
76.451.—
8.836.—
81.585.—
8.474.—
80.352.—


Zalihe potječu od ranije tiskanih knjiga, a stručne tiskanice se tiskaju prema
potrebi, dok među njima ima i onih koje se manje traže.
Realizacija iz prodaje stručnih knjiga i tiskanica bila je:
1969. g. 1970. g. 1971. g.
Din. 83.003.— 80.857.— 77.635.—


Iz prednjih rezultata zaliha i realizacija vidi se da zalihe ponešto rastu, a da se
realizacija smanjuje. Ovome podatku u buduće treba pokloniti pažnju i nastojati
povećati prodaju tiskanica, jer su one nabavljane putem Saveza i najjeftinije su.


Imovina Saveza
Imovina Saveza iznosi u:
1969. g. 1970. g. 1971. g.
UKUPNO 647.261, 725.750, 811.667,


Imovina se sastoji od poslovne zgrade Saveza, biblioteke, inventara, zaliha
stručnih šumarskih knjiga i tiskanica, sredstava na žiro računu kod banke i potraživanja
od dužnika.