DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Iznosimo i pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rishoda kroz ove 3 godine


Red. Dinar a
b r Sadrža j 1969. g. 1970. g. 1971. g.
A. PRIHODI
1. Članarina Šumar, društava
2. Pretplata na »Šumarski list«
3. Oglasi u »Šumarskom listu«
2.902.—
49.629.—
3.500.—
4.400.—
50.310.—
15.050.—
2.200.—
65.472.—
7.700.—
4. Prihodi od društv. dvorane 5.400.— 34.000.— 19.820.—
5. Realizacija str. šum. knjiga 536.— 425.— 541.—
6. Realizacija tiskan, za šum. 83.005.— 80.856.— 77.635.—
7. Ostali prihodi i višak
prihoda iz prošle godine 22.038.— 29.481.— 44.685.—
8. Vanrednii prihodi — dotacija
»Šumarskom listu« — — 30.000.—
UKUPNO PRIHODI 167.015.— 214.525.— 247.854.—


B. RASHODI
1. Lični rashodi
51.635.— 61.141.— 68.290.—
2. Operativni rashodi
20.913.— 23.680.— 24.398.—
3.
Funkcionalni rashodi 86.903.— 94.085.— 102.909.—
UKUPNO RASHODI 159.452.— 178.908.— 195.597.—
Iz iznešenog se vidi kako je Savez ostvarivao prihode i izvršavao rashode.


Upoređivanjem prihoda kroz ove 3 godine izlazi da je u odnosu na 1968. god.
ostvaren veći prihod u 1969. g. za 3.898.—^, u 1970. g. za 51.408.—, i u 1971. g. za 84.737.—
dinara. Rashodi su izvršavani nešto drukčije, pa su u odnosu na 1968. g. bili veći, u
1969. g. za 3.480.—, u 1970. g. za 22.936.— i u 1971. g. za 39.626.— dinara.


Dakle, rashodi su bili u 1970. i 1971. god. za 50% manji od prihoda.


Stručni list


Šumarski list kao glasilo jedna je od najvažnijih publikacija našega Saveza.
Kretanje prihoda i troškova ove publikacije bilo je kroz 3 godine slijedeće:


1. Prihodi od pretplate i oglasa
1969. g. 1970. g. 1971. g.
u Šumarskom listu 53.130.— 65.360.— 103.173.—
2. Troškovi 54.450.— 67.213.— 108.713.—
3.
4.
Dobit-gubitak
Stvarna cijena koštanja Šumar.
— 1.321.— — 1.852.— — 5.540.—
lista godišnje 49,50 61,10 98,80


Prošle godine troškovi »Šumarskog lista« znatno su se povećali uslijed poskupljenja
papira, tiska i otpreme, pa je Savez natječajem kod Republičkog savjeta za
naučni rad dobio pomoć i tako sanirao veći dio gubitka.