DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Redakcija će naći mogućnosti da dotjera članak i obavi s vama dogovor prije
objavljivanja.
U pogledu naučne tematike koju obrađuje Šumarski list mislim da nismo neskromni
ako ustvrdimo da je zadovoljavajuća.


Jedan od prigovora Redakciji je taj da list izlazi s dosta zakašnjenja. Moram
vas, međutim, informirati da je Redakcija bila prošle godine u nekoliko navrata
bez rukopisa i da se čekalo autore da završe rukopise, kako bi list mogli predati u
tiskaru. Taj nedostatak se postupično dspravlja jer danas raspolažemo s dovoljno
rukopisa naučnih članaka. Nadamo se časopis ažurirati do kraja ove godine.


U materijalnom pogledu naše glasilo nema, za sada, većih problema i to zahvaljujući
pomoći koju dobiva od Republičkog fonda za naučni rad Hrvatske. Kad
bi financiranje Šumarskog lista zavisilo o pretplatama, našli bi se u velikim poteškoćama.
Znamo, međutim, da veliki broj naših članova nije pretplaćen na časopis i to
usprkos tome što je pretplata malena. Ona iznosi, konkretno, oko jedan promil od
godišnjih primanja inženjera i tehničara naših struka. Molimo stoga članstvo da
uvidi poteškoće Redakcije i da se pretplati.


Redakcija narednog mandata stoji pred velikim zadatkom. To je proslava
100-godišnjicc izlaženja Šumarskog lista. Za sada je zaključeno da se u svim dvobrojima
jubilarne 1976. godine otvori rubrika »Proslava 100-godišnjice«, a da se materijali
započnu prikupljati odmah. I tu pozivamo članstvo na suradnju.


5. Izvještaj o financijskom poslovanju Saveza
Blagajnik ing. Živko Pctković podnio je slijedeći


IZVJEŠTAJ


86-toj Skupštini Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske
o blagajničko-materijalnom poslovanju u razdoblju od 20. VI 1969. do 9. VI
1972. godine.


Blagajničko materijalno poslovanje Saveza temelji se na odredbama Statuta
Saveza, a vođi se prema jedinstvenom kontnom planu i jednoobraznom dvojnom
knjigovodstvu. Poslovanje Saveza vodi se na principu samostalne obračunske jedinice,
a financijsko na temelju odobrenog godišnjeg plana prihoda i rashoda.


Prihodi i rashodi Saveza


Radi djelovanja, odnosno obavljanja društvene i stručne funkcije, Savez mora
ostvarivati prihode. Prihode Saveza sačinjavaju: članarine Šumarskih društava,
prihodi od izdavačke djelatnosti, izvanredni prihodi.


Na prošloj godišnjoj skupštini donesena je odluka da Šumarska društva plaćaju
po 500.— dinara godišnje kao doprinos Savezu za pokriće troškova poslovanjadruštvene aktivnosti.


Prihodi po ovom osnovu iznosili su:


1969. god. 1970. god. 1971. god. Ukupno
2.902.— 4.400.— 2.000.— 9.302.—
253