DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 76     <-- 76 -->        PDF

formulara i tiskanica za potrebe privrednih organizacija u šumarstvu. Skrećemo
pažnju terenskim društvima i članovima Saveza da smo u 1970 godini štampali u
Šumarskom listu »Tehničke upute za ispitivanje kvalitete i zdravstvenog stanja
šumskog sjemena«.


Putem terenskih društava vršeno je raspačavanje vrijednih stručnih publikacija
SITŠIDJ-e i to: a) 25 god. razvoja šumarstva i drvne industrije 1945-1969. g.; b)
Značaj i obim opšte korisnih funkcija šuma; c) Šumarstvo i prerada drva — njihov
značaj za razvoj nerazvijenih područja Jugoslavije.


Brinuli smo se za prodaju »ciglica« u svrhu dovršenja centralnog Doma
Saveza IT Jugoslavije u Beogradu.
Preko svojih predstavnika Savez je sudjelovao u nizu Savjetovanja i sastanaka
na koje je bio pozvan radi davanja stručnih mišljenja.


I na kraju želimo istaći da će se Savez, kao staleška organizacija i predstavnik
struke, boriti da šumarstvo i drvna industrija dobiju povoljniji položaj u privredi
i društvu SR Hrvatske i Jugoslavije, položaj koji mu stvarno pripada.


Naš savez inženjera i tehničara ostati će i dalje borac i slobodna tribina, gdje
stručnjaci šumarstva i drvne industrije slobodno iznose svoja mišljenja o pitanjima
i problemima, a oslobođeni mogućih pritisaka uvjetovanih radnim mjestom ili ustanovom
gdje stručnjak radi. Savez će se i dalje boriti i zalagati, zajedno s ostalim
stručnim ustanovama i organizacijama, da uz pomoć naučne, tehničke i stručne
dokumentacije ljudi iz struke što više utječu na integraciona kretanja i sva krupnija
pitanja i problematiku struke. Boreći se najdemokratskijim načinima rada za ovo,
istodobno će se postići još veće jedinstvo struke, s kojima se u ovom času baš ne
možemo, na žalost, puno pohvaliti.


4. Izvještaj urednika Šumarskog lista
Glavni i odgovorni urednik lista d r Branimi r Prpi ć predočio je Skupštini
izvještaj pod naslovom: ŠUMARSKI LIST IZMEĐU 85. i 86. REDOVNE SKUPŠTINE
SAVEZA I.T.Š.I.D.I. HRVATSKE. Glasilo našeg saveza obilježava ove godine 96-tu
obljetnicu svoga izlaženja. Također je vrijedno spomenuti da je šumarski list najstariji
tehnički časopis u Jugoslaviji. Od prve godine izlaženja, pa sve do danas, u
listu se okupljaju vrsna šumarska pera. Međutim, u zadnjih desetak godina opada
broj stručnih članaka, a sve je više znanstvenih, tako da glasilo ne zadovoljava u
potpunosti svojoj namjeni. Također je dosta prigovora kolega iz privrede da je časopis
razumljiv samo za uski krug čitalaca koji su specijalisti za pojedina područja.
Takvi prigovori su na žalost razumljivi i opravdani, a uviđa ih i ova Redakcija. Ako
idemo vremenski unazad i prostudiramo zapisnike prethodnih Skupština, vidjet
ćemo da je problem pomanjkanja stručnih članaka bio često prisutan. A što tu-
učiniti?


Ovdje mogu ustvrditi da je Redakcija gotovo nemoćna, jer kako privoliti kolege
iz privrede da se javljaju pisanom riječju i kako povjerovati da će to ipak krenuti,
kad šutnja traje godinama. Ne moramo naglasiti posebno s kakvim zanimanjem
prima stručna javnost informacije o aktuelnim problemima, ako potječu iz pera
iskusnog kolege operativca. Znamo da su ta iskustva za našu struku dragocjena, a
znamo i to da onih koji mogu pisati u operativi ima ne mali broj, a usprkos tome
šutimo uporno.


Koristim, kolege, ovu priliku da vas ponovo pozovemo na suradnju. Vaše je
vrijeme skučeno i pišite zato samo ono što smatrate bitnim. Ako nemate vremena
srediti materijale do kraja, ne ustručavajte se poslati ih u nedorađenom obliku.