DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 75     <-- 75 -->        PDF

(patenata) te nove tehnologije prilikom uzgoja šuma na kršu, obnove postojećih
šuma i njihova sveukupne zaštite.


U izradi je i prednacrt zakona o lovu. I tu je šumarstvo zainteresirano za
donošenje zakona. Savez će nastojati također uzeti učešća u radu na rješavanju
ovog problema.


Povodom 21 sjednice Predsjedništva SKJ i 23 plenarne sjednice CK SKH i
Upravni odbor SITŠDIH-e izradio je pod konac veljače o. g. svoj Akcioni program
djelovanja stručnih organizacija na području SR Hrvatske, te ga — nakon što je
isti bio dostavljen i prihvaćen po teritorijalnim šumarskim društvima — iznose
pred´ ovu 86. redovnu skupštinu na prihvaćanje.


Napominjemo da je spomenuti Akcioni program umnožen i priložen uz materijale
ove skupštine, te predat svakom delegatu.


U. O. Saveza je na svojim sjednicama razmatrao i problem lugarskog osoblja,
pošto je smatrao da ovaj problem zadire u kadrovsku politiku odnosno općenito
u problem planiranja, prihvaćanja i usavršavanja kadrova u šumarstvu. U našoj
Republici ima oko 500 radnika zaposlenih u šumarstvu bez odgovarajućih kvalifikacija.
Prevladavalo je mišljenje da bi radnicima s radnim stazom preko 25 godina,
koji rade na radnim mjestima na kojima se zahtijevaju određene kvalifikacije a
svojim radom zadovoljavaju, trebalo omogućiti da pred komisijom stručnjaka iz
poduzeća u kome je dotični radnik zaposlen, verificiraju svoje znanje te tako steknu
interne kvalifikacije. Mlađim radnicima bi trebalo omogućiti d´a završe određene
škole, te da tako steknu javne kvalifikacije (npr. školu za kvalificirane radnike
u šumarstvu, koja radi u okviru Srednje šumarske škole u Karlovcu). Pojedincima,
koji su stupili u NOB-u do 9. IX. 1943. godine a imaju navršene 2 godine neprekidnog
radnog staža u šumarstvu, priznaje se interna stručna sprema koja se traži za radna
mjesta na kojem je dotični radnik raspoređen.
U. O. ovog Savjeta smatra da bi ubuduće trebalo i u šumarstvu, kao što je to
u zadnje vrijeme slučaj i s ostalim granama privrede, na svim radnim mjestima
zapošljavati kvalificiranu stručnu radnu snagu. Za to postoje realne mogućnosti s
obzirom na činjenicu da danas raspolažemo s dovoljnjim brojem mladih kadrova
sa srednjom i visokom stručnom spremom.
3. Ostale aktivnosti Saveza
U. O. ovog Saveza dao je inicijativu za osnivanje Spomen parka na području
Istre, koji bi bio prilog šumara SRH manifestacijama, koje su vezane uz 25-godišnjicu
priključenja Istre i otoka matici zemlji. Inicijativa je prihvaćena, te je Spomen
park podignut u Labinu. Za Spomen park Savez je iz svojih sredstava izdvojio din.
20.000 dok su Šumska gospodarstva i Drvno industrijska poduzeća dala 10.000 din.
za osnivanje spomenutog Spomen parka.
U proteklom razdoblju dovršen je generalni popravak´ krovišta na domu Saveza
a obnovljene su i modernizirane neke prostorije. Pred nama je obnova fasade
Šumarskog doma, te izgradnja postojećih tavanskih prostorija iznad II kata. Naime,
početkom proljeća o. g. započelo je Poslovno udruženje proizvođača drvne industrije
s adaptacijom jedne polovice tavana za uredske prostorije. Za tu adaptaciju Udruženje
je angažiralo vlastita sredstva (cea 700.000 Din.). Prostorije će biti useljive
u jesen o. g. i nakon 15 godina korištenja po spomenutom Udruženju, prelaze u
trajno vlasništvo Saveza.


Izdavačka aktivnost se ogledala u redovnom izlaženju glasila Saveza »Šumarski
list«, štampanju »Dnevnika rada«, »Tablice za kubiciranje trupaca«, te različitih


251