DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 73     <-- 73 -->        PDF

doprinosi boljoj i bržoj razmjeni informacija između Saveza i terenskih društava.


Osim toga oni se i redovno tiskaju u Šumarskom listu.


Ovi materijali sa sjednica, plenuma, skupština i stručnih sastanaka dobro će,
uz ostalo, poslužiti našim terenskim društvima za sastav njihovih programa i planova
rada.


Kako je dijapazon problema s kojima se Savez trebao baviti neobično širok,
to je U. O. smatrao da će zahtjevu za praćenjem svih aktuelnosti koje su od interesa
za našu struku biti najbolje udovoljeno ako se osnuju specijalizirane komisije. Na


zahtjev određene komisije, U. O. stavlja na dnevni red odnosni problem. Komisije koje
je U. O. ovog Saveza u tu svrhu osnovao jesu: 1. Komisija za stručno usavršavanje
kadrova u šumarstvu i drvnoj industriji; 2. Komisija za planiranje i prihvaćanje
kadrova u šumarstvu i drvnoj industrija; 3. Komisija za praćenje integracionih
kretanja u šumarstvu i drvnoj industriji, i naučnim ustanovama; 4. Komisija za
praćenje položaja šumarstva odnosno drvne industrije u okviru ostalih privrednih
grana; 5. Komisija za praćenje problematike koja je vezana za krš.


Primjećeno je, nažalost, da u društvima nisu obuhvaćeni svi inženjeri i tehničari
šumarstva a napose drvne industrije, što svakako umanjuje snagu struke. Zato
je postavljen zadatak da se provede akcija za učlanjenje u teritorijalna društva što
većeg broja inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije, te osnivanje novih
teritorijalnih društava i oživljavanje rada onih teritorijalnih društava čija je aktivnost
zamrla.


2. Stručna aktivnost
Kroz proteklo razdoblje od 36 mjeseci a za vrijeme održavanja Plenuma odnosno
godišnje skupštine, održano je niz stručnih predavanja i rasprava. Spomenuta stručna
i naučna predavanja su doprinjela živim diskusijama na proteklim Plenumima
odnosno Skupštini, tokom kojih je došlo do korisne izmjene mišljenja. Ovdje treba
spomenuti i kraće brojne seminare koje su održali nastavnici Šumarskog fakulteta
za potrebe operativne službe pojedinih Šumskih gospodarstva. Zaključke spomenutih
stručnih savjetovanja Savez je redovito dostavljao Savezu ITŠIDJ-e i SITH-c, kao
i ostalim forumima za koje se smatralo da su zainteresirani za problematiku, koju
su obrađivani spomenuti referati. Veliki dio stručnih predavanja također je i
publiciran u glasilu Saveza »Šumarski list«.


Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske, kao nosilac javne rasprave


o promjenama Ustava SR Hrvatske pozvao je sve građane, radne organizacije i dr.
da sudjeluju u svenarodnoj raspravi o promjenama Ustava SRH.
Na nacrt ustavnog amandmana XII, koji je u nedovoljnoj mjeri definirao
zaštitu i obnovu šuma, osobito na kraškom području, Poslovno udruženje šumsko
privrednih organizacija Hrvatske dostavilo je Komisiji Sabora SR Hrvatske za
ustavna pitanja svoj, prihvaćen po SITšIDH-e i njegovim teritorijalnim Šumarskim
društvima, prednacrt ustavnog amandmana o šumarstvu koji glasi:


1. Šume i šumska zemljišta uživaju posebnu brigu i zaštitu društvene zajednice
određenu zakonom zbog njihovih općekorisnih funkcija.
2. Društvena zajednica s radnim organizacijama za gospodarenje šumama
utvrđuju oblike zaštiti šuma i osigurava sredstva potrebna da se šume zaštite, obnavljaju
i unapređuju i time trajno osiguravaju njihovo općekorisne funkcije.
3. Društvena zajednica zajedno sa svim korisnicima općekorisnih funkcija
utvrđuje visinu naknade i osigurava naplatu sredstava, obavezujući organizacije
gospodarenja da ta sredstva upotrebljavaju za uzgoj šuma i pošumljivanje prema
249