DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Zaključci ovoga Plenuma su bili:
1) Treba aktivno sudjelovati u donošenju prednacrta Zakona koji se odnosi na šumarstvo
i d´rvnu industriju; 2) Treba pokušati naći pravilan odgovor na pitanje što
je osnovna organizacija udruženog rada u šumarstvu; 3) Pitanje rente u šumarstvu
trebalo bi razmotriti na jednom od slijedećih sastanaka.


Šumarska društva su najpozvanija obzirom na njihovu strukturu i sadržaj rada
da diskutiraju o problemima koji se javljaju u šumarstvu i drvnoj industriji i da
zauzmu svoje stavove u vezi najadekvatnijeg rješenja nastalih problema. Moglo bi
se zapravo reći da se aktivnost teritorijalnih društava u zadnje 3 godine poklapa s
aktivnošću naše šire društvene zajednice koja je bila vezana za izmjenu niza zakonskih
propisa koji reguliraju odnose u privredi, kao naglašavanje tržišne privrede,
integraciona kretanja, jačanje samoupravljanja kao institucije novih društvenih
odnosa itd. Zapravo ovdje je teško razgraničiti djelovanje pojedinih članova društva
i izvan njih u radnim organizacijama u kojima su članovi pojedinih teritorijalnih
društava zaposleni.


U okviru djelatnosti teritorijalnih društava organizirano je niz stručnih i naučnih
predavanja, koje su održali sami članovi pojedinog teritorijalnog društva kao i
pozvani predavači.


Evo samo iskaza jednog dijela održanih stručnih predavanja i rasprava, budući
da nam izvještaj o održanim predavanjima nisu poslala sva teritorijalna društva,
odnosno članovi Saveza naše Republike:


1. Prof dr ing. M. Vidaković: Pakistan i njegovo šumarstvo (1970 g.)
2. Ing. F. Knebl: Indonezija i njezino šumarstvo (1971 g.);
3. Prof. d r V. B i a š ko vi ć: Iz prošlosti đurđevačkih pješaka (1971 g.);
4. Ing. I. Spaić: Upotreba i štetno djelovanje pesticiđa (1972 g.);
5. Ing. J. Gašparević: Upotreba elek. računara u šumarstvu (1971 g.);
6. I n g. A. F a b i j a n o v i ć: Proizvodnja podova u USA;
7.
Ing. Tonković-Ing. Babogredac: Srednjoročni plan razvoja šumarstva
i drvne industrije;
8. Ing. S. Tomanić : šumarstvo Norveške;
9. I ng. M. Andr ašek: Optimalna organizacija šumarstva;
10.
Prof. dr. M. Vidaković : Stanje i perspektive oplemenjivanja šumskog
drveća u SR Hrvatskoj.
Skoro u svim teritorijalnim društvima ovoga Saveza zapažena je velika aktivnost
oko organiziranja stručnih ekskurzija u inozemstvo kao i u ostale Republike naše
domovine (Srbija, Bosna, Makedonija i dr.). Učesnici spomenutih stručnih ekskurzija
upoznali su se s najnovijim dostignućima eksploatacije, uzgoja šuma
i rasadničke proizvodnje, kao i dostignućima drvne industrije u nizu evropskih
zemalja (Austrija, CSSR, Bugarska, Mađarska, Grčka, Turska, Njemačka, SSSR i
dr.).


Većina teritorijalnih društava održava tradicionalne šumarske zabave, na kojima
učestvuju ne samo članovi odnosnog teritorijalnog društva već i pozvani gosti iz
ostalih teritorijalnih društava te Saveza.


Savez je u zadnju godinu dana svoga rađa uveo jednu novinu, a to je da svim
njegovim sjednicama mogu prisustvovati predsjednici odnosno tajnici teritorijalnih
društava, ukoliko njihova društva mogu snositi troškove putovanja. Ova se novost
pokazala kao uspješna i odražava se u boljem kontaktiranju Saveza i terenskih
Šumarskih društava. Ona je iskušana 1971/72. god. i treba je dalje pridržavati. Zapisnici
sa svih sjednica U. O. Saveza dostavljaju se svim teritorijalnim društvima, što


248