DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

1970. g. društvo je podiglo spomen-ploču Matij i Medvedoviću , istaknutom
slavonskom šumaru, kulturnom radniku, hrvatskom književniku, autoru grba Vinkovaca
i osnivaču Vinkovačkog muzeja.


Društvo je organiziralo 6 aktuelnih stručnih predavanja i sudjelovalo gotovo na
svima stručnim plenumima, savjetovanjima i ekskurzijama naše Republike.
Osim ovoga društvo Vinkovci svake godine održava tradicionalnu šumarsku
zabavu na kojoj svira vlastiti tamburaški-šumarski zbor sastavljen od ITŠIDI.
U 1972. g. se spremazu da uz svu djelatnost svojim članovima osiguraju stalne
društvene prostorije, osnuju stručnu knjižnicu i šumarski muzej.


Poznata je njihova suradnja sa ogrankom Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti na razradi historijata šumarstva i drvne industrije vinkovačkog kraja
i ovog slavonskog dijela naše Rupublike, kao i na osnivanju već spomenutog šumarskog
muzeja.


Šumarsko društvo u Bjelovaru također djeluje s uspjehom. Okupilo je — za
sada — 107 članova, a poduzima akciju da u svoje redove okupi i primi što više
i stručnjaka drvne industrije svojega područja.


I ovo je društvo organiziralo i održalo niz predavanja i stručnih ekskurzija u
Makedoniju, Grčku, Bugarsku, Njemačku i Tursku.
Razmjenjuje stručnjake svojega područja s inozemstvom i ostalim krajevima
naše domovine.
Uz ostale i njihove su Šumarske zabave postale glasovite, tradicionalne i na
ugled grada u kojem djeluju.


Na godišnjoj skupštini Šumarskog društva u Splitu (sekcija šumara Društva
inženjera i tehničara), koja je održana pod konac 1971. g. u središtu pažnje bio je
referat i diskusija o problematici šumarstva Dalmacije.


Specifičnost šumarstva Dalmacije jest velika usitnjenost šumskih površina,
koje čine 68°/o ukupnih površina, i nedovoljna financijska baza. Dalmacija je naročito
teško pogođena 1960 g. kada su prestala priticati sredstva republičkog i općinskih
fondova za unapređenje šumarstva. Ovim je šumska privreda Dalmacije
izjednačena i stavljena u iste uvjete rada i privređivanja s ostalim šumarstvom,
koje raspolaže bogatijim i tehnički vrednijim šumskim proizvodima i fondovima.
Dalmacija je poznata po degradiranom šumskom fondu i velikim površinama golog
krša.


Na ovaj je način šumarstvo naših obala i mora ostalo bez snažnog izvora
prihoda za održavanje svojih brojnih šumarskih organizacija i proširene reprodukcije.


Ovaj sažeto iznesen dio problematike izgleda da se neće riješiti snagama šumarstva
same Dalmacije, nego tek uz pomoć čitave šumarske struke, pa i cijele
društvene zajednice naše Republike.


Šumarsko društvo iz SI. Broda bilo je također aktivno, napose 1970. g. kada
je u SI. Brodu održan Proljetni plenum Saveza dana 26. VI. 1970. i kada je ujedno
proslavljena i 80 godišnjica osnivanja i razvoja DIP-a »Slavonija«.


Jesenji plenum Saveza šumarskih društava održan je 8. 10. 1971. god. u Zagrebu.
Iako bez potrebnog kvoruma, u diskusiji je razmotreno veoma važno pitanje za
našu struku: formiranje sekretarijata za šumarstvo i drvnu industriju u republičkoj
vladi SR Hrvatske. Velika većina diskutanata gotovo je jednodušno podržala ovaj
prijedlog. Prisutni delegati s područja Zagreba, Karlovca, Kutine, N. Gradiške, Gospića,
SI. Broda i Našica iznijeli su svoje poglede o neprdkladnosti što se u republičkoj
vladi SRH nije formirao jedinstveni Sekretarijat za šumarstvo i drvnu privredu.