DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Ing. K. Tabakovi ć je pozdravio Skupštinu u ime SITŠDI Jugoslavije, a
delegati republičkih SIT šumarstva i drvne industrije Srbije, te Bosne i Hercegovine
u ime svojih Saveza. U ime domaćina Šumarskog fakulteta u Zagrebu, učesnike je
je skupštine pozdravio dekan fakulteta Prof. dr Roko Benić. Brzojavom su
pozdravili skupštinu i´ zaželjeli joj uspješan rad SIT-Hrvatske i Zveza inženjerjev i
tehnikov gozdarstva i industrije za predelavo lesa Slovenije.


Nakon pozdravnih govora gostiju ing. S. Lukačić je u ime Verifikacione komisije
izvjestio da je na skupštini prisutno preko 110 učesnika, od kojih su 67 opunomoćenih
delegata terenskih šumarskih društava sa punovažnim punomoćima.


3.
IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA ITŠDI HRVATSKE:
Tajnik Saveza Mr Ante Krstinić podnio je o radu Saveza između 85. i 86.
redovne skupštine slijedeći:


IZVJEŠTAJ


o radu Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske od
85. do86. redovne skupštine — a za razdoblje od 20. VI. 1969. g. do 9. VI. 1972.
Savez ITšIDH-e kao stručna organizacija shvatio je težinu zadataka koje je
pred njega postavilo društvo kao cjelina i nastojalo je u tom smislu najsvrsishodnije
djelovati. Sjedinjujući rukovodeće ljude struke, predstavnike organa uprave, predstavnike
naučnih i nastavnih ustanova kao i stručnih udruženja, te održavajući stalnu
vezu sa Savezom ITŠIDJ-e i SITH-e, naš Savez je nastojao pronaći naj adekvatni ja
rješenja za uklapanje šumarstva i drvne industrije u nova kretanja privrede.
U proteklom periodu od 36 mjeseci održana su 2 plenuma i 23 sastanka U. O.
i N. O. Zaključoi doneseni na plenumima odnosno na sastancima U. O. imali su
utjecaja
kako na rad Saveza tako i na rad teritorijalnih Šumarskih društava.
Rad Saveza u ove zadnje 3 godine odvijao se ovako:


1. Organizacioni rad
Na području SR Hrvatske postoji 21 Šumarsko društvo sa 1790 članova. Između
Saveza i jedne trećine teritorijalnih društava postojao je dobar kontakt. To osobito
vrijedi za Šumarska društva u Vinkovcima, Bjelovaru, Zagrebu, Varaždinu, Koprivnici,
SI. Brodu i Splitu.


Svakako da nas čudi šutnja ostalih Šumarskih društava, a napose Šumarskog
društva Gospić, Delnice, Rijeka, Nova Gradiška i SI. Požega, koja su u prošlim
godinama bila aktivnija i s uspjehom radila sa čitavom strukom na zajedničkom
rješavanju problematike šumarstva i drvne industrije a time i jačanju jedinstva
struke, koje je upravo u ovom času itekako potrebno. Premda su izvještaja o radu
Šumarskih društava u Vinkovcima, Bjelovaru i Splitu za ovo trogodišnje razdoblje
tiskani u Šumarskom listu, mi i na ovom skupu želimo istaći neke podatke o
njihovu radu.


Šumarsko društvo Vinkovci broji 111 članova. Društvo je organiziralo i održalo,
uz ostalo , 6 stručnih ekskurzija te predavanja s diskusijama na područjima: Vinkovaca
(1969. g.) zatim na terenu u području Bjelovara, Senja, Gospića i Nove Gradiške
(1970. g.) te u Poljskoj (1969. g.) i CSSR (1970. g.).


Vršena je razmjena stručnjaka kako na međurepubličkom nivou tako i sa
inozemstvom.


246