DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 69     <-- 69 -->        PDF

nisu novi, da su oni zajednički i za Saveze drugih struka te da se na rješavanju istih
i do sada radilo. Obzirom na ozbiljnost te problematike, mislim da će novi organi
upravljanja imati pune ruke posla oko rješavanja tih i sličnih zadataka, pa ne bi
bilo loše da se i na ovoj Skupštini diskutira o tome, te dadu smjernice za daljni
rad.


U ovom kratkom izlaganju iznio sam samo neke od važnih zadataka našega
Saveza za iduće razdoblje, da bi eventualno pomogao odnosno započeo diskusiju
koja slijedi o ocjeni našega dosadašnjeg rada.


Obzirom da nas očekuje prilično dugi dnevni red zaključiti ću svoje izlaganje sa
željom da se ova Skupština uspješno odvija d doprinese daljnjem razvoju našega
SIT-a. I na kraju još jedanput vas sve najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem na
tako brojnom odazivu.


S


2. IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA I KOMISIJA
Nakon podnesenog uvodnog referata prihvaćen je prijedlog i n g. A. M u d r o vč
i ć a da se u Radno predsjedništvo izaberu slijedeći drugovi: Ing. Vid Fašaić,
Ing. Tomislav Krnjak, Ing. Mirko Andrašek, Ing. Vlado Špoljar
i ć, Ing. Nikola S p u d i ć.


Zahvaljujući se na izboru i povjerenju ing. V. Fašajić, prije daljnjeg rada,
upoznaje Skupštinu sa Statutom Saveza.


Prema čl. 29 i 33 Statuta Saveza Skupštinu sačinjavaju opunomoćeni delegati
teritorijalnih Šumarskih društava i članovi Plenuma Saveza tj. članovi U. O. i N. O.,
te predsjednik i tajnik svakog Šumarskog društva. Čl. 32 Statuta glasi: »Skupština
donosi punovažne zaključke i odluke, ako je prisutno više od polovine prisutnih
delegata i članova Plenuma. U slučaju nedovoljnog broja prisutnih delegata i članova
Plenuma početak skupštine se odlaže za 1 sat kada Skupština punovažno zasjeda
ukoliko prisustvuje barem 1/3 delegata i članova Plenuma.


Odluke se donose prostom većinom prisutnih punopravnih delegata. Ukoliko
skupština drukčije ne odluči, odluke se donose javnim glasanjem i one su obavezne
za sva Šumarska društva i njihove članove.«


Prema ključu na svakih 25 članova svakog pojedinog Šumarskog društva dolazi
po jedan (1) delegat iz terenskog Šumarskog društva. Prema tome ovu Skupštinu
sačinjavaju: 11 članova Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom, 3 člana N. O.
Saveza ITŠDIH-e, 58 opunomoćenih delegata Šumarska društva, 42 predsjednika i
tajnika Šumarskih društava. Dakle svega 114 članova odnosno opunouoćenih delegata.
Kako je ovdje prisutno 58 delegata Skupština može započeti sa radom i donositi
punovažne zaključke.


Učesnici Skupštine prihvatili su prijedlog Radnog predsjedništva za izbor komi


sija i radnih tijela skupštine i to u slijedećim sastavima:


Verifikaciona komisija: Ing. Stjepan Lukačić, Ing. Davor Kapec, Ing.


Srećko Bevelakva.


Kandiđaciona komisija: Prof. dr Zvonimir Potočić, Ing. Ivan


Mrzljak, Mr Ante Krstinić.


Komisija za zaključke o radu Skupštine: Mr Nikola Komlenović, Ing.


Mijo Kotarski, Ing. Bogoljub Hribljan.


Komisija za zaključke po stručnom savjetovanju: Ing. V e 1 j k o I g r č i ć,


Ing. Milan Blažević, Ing. Petar Nežić.
Zapisničari: Ing. Rudolf Antoljak, Zdenka Vojvođić.
Ovjerovatelji zapisnika: Dr Branimir Prpić, Ing. Edo Tomas.