DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 68     <-- 68 -->        PDF

staja tajnika, urednika »Šumarskog lista« i blagajnika, niti mi je cilj da ocjenjujem
rad naše organizacije. Želim istaći samo tri — po mojem mišljenju — osnovna zadatka
koji stoje pred nama u idućem mandatnom razdoblju od 1972-1975 g., a na kojima
bi trebalo intenzivnije poraditi. To su:


— riješiti pitanje položaja SIT-a u društvu,
— precizirati osnovne funkcije Saveza,
— osuvremeniti organizaciju SIT-a.
Mislim da naš Savez unatoč velikog broja članova i značajnijih uspjeha nije
postigao onaj položaj koji mu pripada. U našem radu prilično smo zatvoreni i
aktivnost leži na malenoj grupi entuzijasta-dobrovoljaca, što sigurno nije dovoljna
garancija za daljnji uspjeh i uspješan razvoj naše organizacije. U vezi s tim mislim
da bi novi organi upravljanja Savezom, kao i svi ostali članovi, trebali u idućem
mandatnom razdoblju više razmislitio daljnjem razvoju našeg Saveza, koji ima dugu
i bogatu tradiciju. Svakako da se rješavanjem osnovnih problema, koje sam prije
spomenuo, rješava u velikoj mjeri i daljnji uspješan razvoj Saveza.


U prvom redu trebalo bi nastojati da se riješi pitanje položaja SIT-a u našem
samoupravnom drušvu. Rješenje se može potražiti u postojećim sistematskim,
zakonskim i društvenim osnovama, ali je potrebno boriti se da se to pitanje u buduće
povoljnije regulira. Obzirom da je SIT u stvari asocijacija naučnih i stručnih radnika,
te tehničke inteligencije uopće, koji može svojim radom i djelovanjem pomoći razvoju
nauke, privrede i društva, to bi trebalo bolje i preciznije odrediti mjesto i ulogu
te organizacije.


Činjenica je, a o tome se govori i piše: »inženjeri su i tehničari dio radničke
klase i zajedno s ostalim radnicima ostvaruju i dijele dohodak u organizacijama
udruženog rada i najstručniji su dio radničke klase.« Mislim da nikad nitko od nas
nije tražio da se toj grupi stručnih ljudi d´ade poseban, privilegirani položaj, nego
da se to postavi tako da čim više koriste društvu i zajednici.


Ponekad se prigovara da je naša organizacija uska. Međutim, mi znamo a što
je dokazano i radom da se Savez ne može promatrati kao neka cehovska organizacija.
Ciljevi su inženjera i tehničara na makroplanu interesi zajednice, a na mikroplanu
interesi su specifični ali ne i suprotni općim ciljevima svih radnih ljudi.


I dalje, postavlja se pitanje kako postići odgovarajuće mjesto u samoupravnom
društvu i procesu somoupravnog dogovaranja. Da li je potrebno da se to mjesto
precizno formulira, od koga i u kojim dokumentima, a ako je potrebno kako to
osigurati. Ako nije potrebno, nego ćemo to nametati snagom svojih argumenata
i rezultatima rada, koja su to pitanja, koje metode i putevi, kojim će se to najefikasnije
ostvariti.


Zatim bi trebalo raščistiti kako se iskazuje pripadnost članstvu SIT-a. Da li
samo kroz pripadnost teritorijalnom društvu i plaćanjem članarine ili kroz prisutnost
u svim stručnim i drugim manifestacijama i akcijama za koje članstvo ima interesa.


Drugo je važno pitanje kojim se treba pozabaviti, a koje će bolje precizirati
osnovne funkcije SIT-a u odnosu na: razvoj nauke, tehnike i tehnologije, razvoj sistema
obrazovanja inženjera i tehničara, društvenu zajednicu, privredu, članstvo.


I kao treće trebalo bi izvršiti analizu dosadašnje organizacije SIT-a uz poseban
osvrt na teritorijalna društva. Potrebno je ustanoviti dosadašnje nedostatke i
definirati nove smjernice razvoja naše organizacije. Samoupravna struktura našega
društva olakšava nam danas više nego ikada direktnu suradnju i uključivanje u
procese samoupravnog dogovaranja.


U vezi s navedenim biti će potrebno mjenjati Statut SIT-a i uskladiti ga sa
suvremenim kretanjima u društvu. Želim istaći da problemi o kojima sam govorio


244