DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 67     <-- 67 -->        PDF

86.
REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE
U Zagrebu je 9. VI. 1972. godine u Velikoj dvorani Šumarskog fakulteta održana


86. redovna Skupština Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.
DNEVNI RED SKUPŠTINE


I DRUŠTVENI DIO


1. Otvaranje skupštine
2.
Izbor radnog predsjedništva i komisija
3.
Izvještaj o radu Saveza ITŠDIH-e za vrijeme od 20. VI 1969. — 9. VI 1972. god.
4.
Izvještaj urednika »Šumarskog lista«
5. Izvještaj o financijskom poslovanju Saveza
6. Izvještaj Nadzornog
odbora
7. Diskusija o izvještajima
8. Davanje razriješnice Upravnom i Nadzornom odboru
9. Podjela povelja počasnim i zaslužnim članovima Saveza
10.
Prijedlozi i glasanja za izbor:
a) predsjednika Saveza IT DIH-e,
b) članove Upravnog odbora,
c) članove Nadzornog odbora.
II STRUČNO SAVJETOVANJE


1.
Ing. I. Kuzmanić:
Osnovna organizacija udruženog rada u šumarstvu.
2.
I n g. D. Brkanović:
Problemi i položaj drvne industrije SR Hrvatske.
I DRUŠTVENI DIO


1. OTVARANJE SKUPŠTINE
Predsjednik SIT šumarstva i drvne industrije Hrvatske ing. Ante Mu dr ovci
ć otvorio je skupštinu i podnio uvodni referat. Otvorivši 86. redovnu skupštinu
SITŠDI-e Hrvatske pozdravio je prisutne goste: predsjednika SITŠDI-Jugoslavije
ing. K. Tabakovića, podsekretara za šumarstvo SRH ing, S. Tomaševs
k o g, dekana Šumarskog fakulteta u Zagrebu P r o f. d r. i n g. R. B e n i ć a, profesore
i predstavnike fakulteta, delegate SITŠDI-Srbijc, Bosne i Hercegovine, predstavnike
gradskih komora, poslovnih udruženja i sindikata, predstavnike šumarskih
gospodarstava, drvno industrijskih poduzeća, instituta i dr., delegate naših teritorijalnih
šumarskih društava, sve ostale kolege i prisutne na ovoj skupštini.


Dozvolite mi da prije nego pređemo na dnevni red skupštine kažem nekoliko
riječi. Ne želim govoriti o radu U. O. ili društva na terenu, jer je to predmet izvje