DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ŠTO RADIMO?


MATO RAJČIC, šumarski tehničar Šibenik


Poznata je stvar da čovjek kao razumno biće samog sebe drugima predstavlja
preko onoga što on od sebe daje u korist onoga kome služi odnosno samome
sebe.


Da bi čovjek kao radnik — stvaralac uistinu mogao sebe predstaviti samom
sebi preko svog rada, neophodni su mu zato odgovarajući uvjeti pod kojima
on kao individum može da djeluje.


Volju s ljubavlju za rad čovjek, kao radnik stvaralac potrebno je da prethodno
pokaže sam, a onaj za koga taj dotični želi tako zdušno da radi sa svoje
strane treba da pokaže u reciprocitetu sve da takav radnik stručnjak može uistinu
dati ono što bi i želio.


Ovdje se misli na istinsko utjelovljenje volje sa mogućnostima. Bez ovakovog
jedinstva ne možemo očekivati željene rezultate.


Ovdje lično polazim od sebe, a vjerujem da nisam usamljen. Osjećam potrebu
korisnih kontakata unutar struke — šumarstva u današnjoj fazi njegove
egzistencije.


Mi smo iza završetka Drugog Svjetskog rata za veliki dio hrvatske Jadranske
obale sa dubokom pozadinom kontinenta imali naš stručni Klub šumara
Dalmacije sa sjedištem u Splitu. Tu smo se redovito svakomjesečno sastajali
i o mnogočemu korisno dogovarali i koješta neophodno korisnog i poučnog
spoznavali itd., itd.


Pored rečenog Kluba u središtu i sjedištu republike Hrvatske u Zagrebu
aktivno je djelovalo matično društvo — Društvo šumarskih inženjera i tehničara
Hrvatske.


I matično je društvo redovito godišnje održavalo svoju skupštinu i na ovu
su pozivani svi članovi i sa područja Dalmatinske odnosno priobalnog dijela
SR Hrvatske.


I na ovim su se skupovima polučivali i te kako plodonosni rezultati u prilog
struke, pa i to je sve skupa bio svojevrstan i plodonosan dodir između ljudi
u samoj struci od operative do nauke.


Koliko mi se čini u današnjoj i to ne samo današnjoj fazi egzistencije šumarske
službe već i više od jednog decenija ova su naša stručno staleška tijela
samo puka forma.


Da li je čudo da se od tolikih naših mladih stručnjaka, a napose tehničara
koji su se specijalizirali za šumarstvo Krša nalazi svagdje više nego tamo gdje
su trebali biti i zašto su se školovali. I tomu je po mom osobnom uvjerenju
mnogo doprinijela baš sadašnja situacija tj. situacija prekida međusobnih dodira
između ljudi unutar struke, a i nedostojni međuljudski odnosi.