DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Vidimo primjere elektroenergije, metalurgije, nafte, trgovine itd. koji zbog
svoje bolje organiziranosti nastupaju superiorno i nameću svoje uvjete u pogledu
cijena, izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i modernizacije.


Nalazimo se sada u fazi samoupravnog sporazumjevanja i društvenog dogovaranja,
pa je prilika da svoje šanse ne propustimo. Jer, baza, (materijalni
i institucionalni uvjeti) s kojima sada raspolaže drvna industrija SRH-e u cjelosti
i u kojima danas živi i radi, pomalo zatvaraju vidike i jasniju perspektivu
ovoj inače gospodarski izvanredno interesantnoj grani. Radi toga je potrebno
akcenat cjelokupne problematike staviti na determinantu egzistencije i perspektivnog
razvoja naše drvne industrije, jer ona raspolaže s vlastitom sirovinskom
bazom, ima kadrove, ostvaruje visok neto devizni efekat, ali sama ne
reproducira dovoljno sredstava da osigura mogući razvoj i upravo su sredstva
ograničavajući faktor daljnjeg razvoja naše grane. Zato predlažemo:da se mjerama privredne politike izgrađuju ravnopravniji odnosi između
pojedinih industrijskih grana i djelatnosti;

da se više vodi računa o šumsko drvnom kompleksu kao propulzivnim
djelatnostima od posebnog značenja za privredu Republike, a osobito
za nerazvijena područja;

da programi razvoja pojedinih poduzeća i grupacija, odnosno djelatnosti,
budu što više usklađeni i usaglašeni i da se to provede kao obvezno
putem Samoupravnih sporazuma;

da se pilanski kapaciteti zadrže na postojećoj razini i da se na tom području
zahtjeva djelotvornija suradnja šumarstva i prerade drva;

da se ne dozvoli izgradnja ili veća rekonstrukcija ni jednog značajnijeg
objekta bez suglasnosti udruženih proizvođača;

da se odnosi unutar grane i između šumarstva što prije reguliraju samoupravnim
sporazumima i dogovorima;

da se neprestano vodi računa o kompleksnom korištenju drvne sirovine
i da struka u tome dobije puni smisao svoje riječi, osobito putem Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije;

da na temelju programa srednjoročnog i projekcije dugoročnog razvoja
drvne industrije SRH-e Privredna komora SRH-e i Udruženje proizvođača
drvne industrije s financijskim institucijama SRH-e iznađu rješenja
kreditiranja objekata planiranih u ovom srednjoročnom razdoblju;

da se u većoj mjeri integrira rad naučno-istraživačkih institucija — fakulteta
i instituta, te razvojnih grupa unutar poduzeća radi dobivanja
najboljih rješenja u praksi;

da sva ponašanja privrednih subjekata budu usmjerena ka stabilizaciji
naše privrede, smirivanju i uravnoteženju ekonomskih tokova što je
uvjet za konsolidaciju i naše grane.
Van svake je sumnje da u cjelokupnoj problematici drvne industrije vrlo
značajnu ulogu imaju inženjeri i tehničari, pa se može reći da će daljnji razvoj
naše grane u velikoj mjeri zavisiti i od njih samih — od njihovog kreativnog
rada i nastojanja.