DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Sve kulture primorskog bora u Hrvatskoj možemo grupirati na 5 karakterističnih,
izdvojenih područja:


1. Rab,
2. Ravni Kotari,
3. Sutina (Sinj),
4. Pelješac,
5. Konavli.
Izvan tih područja, primorski bor nalazimo pojedinačno ili u vrlo malim
grupama u unutrašnjosti Dalmacije te na otocima.
Interesantne su grupe primorskog bora u šumama hrasta kitnjaka u šumariji
Kutjevo, stare oko 65 godina. Sjemenom tih starijih sastojina podignuta je
manja kultura uz rasadnik Kutjevo.


2. Klima
Općenito se smatra, da u arealu prirodne rasprostranjenosti primorskog
bora vlada u mediteranskom bazenu subhumidna umjerena klima, a u atlantskom
području tzv. portugalska klima. Znači da optimum za uspijevanje nalazi
primorski bor u Castanetumu po Mayru.
Ovdje ćemo iznijeti glavne značajke klime za karakteristična područja rasprostranjenosti
kod nas. U kulturama ne postoje meteorološke stanice pa smo
uzeli vrijednosti najbliže stanice, i to prosjeke za period 1948—1960.


a) Temperatura zraka
Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 10,4° C SI. Požega (aproksimacija
za kulture oko Kutjeva) do 16,0i;) C Čibača (Konavle). Znači da primorski
bor kod nas uspijeva u kulturama u rasponu srednjih godišnjih temperatura
zraka od 10° C do 16° C.
Najniža srednja mjesečna temperatura je —0,3° C u siječnju (SI. Požega),
a najviša je srednja mjesečna temperatura 25,1° C u srpnju (Ston).
Iz podataka o srednjim mjesečnim maksimumima i minimumima možemo
zaključiti:


— srednji mjesečni maksimum najtoplijeg mjeseca (M) kreće se od 27,7° C
(SI. Požega) do 29,6° C (Ston);
— srednji mjesečni minimumi najhladnijeg mjeseca (m) kreće se od
—4,6° C (SI. Požega) do 4,7° C (Rab);
— termičko odstupanje (M — m) najveće je u SI. Požegi i iznosi 32,3° C, a
najmanje na Rabu 23,5´° C.
irednje vrijednosti temperature zraka po godišnjim dobima
Proljeće Ljeto Jesen Zima
Rab 13,6 23,2 16,3 8,5
Zadar 13,2 22,8 15,5 7,6
Sinj 11,6 21,3 13,0 4,7
Ston 13,9 23,9 16,3 8,6
Čibača 14,0 23,7 17,2 9,5
SI. Požega 10,5 19,8 10,7 0,9


Ako promatramo srednje vrijednosti temperature zraka po godišnjim dobima
uočit ćemo da i ovdje postoje velika kolebanja posebno za zimu. Srednja
je vrijednost zimi 0,9° C u SI. Požegi, a 9,5° C u Cibači (Konavle).