DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Tabela 1. — TERITORIJALNA STRUKTURA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE
(obračunato na bazi društvenog proizvoda industrije u cijenama 1966. u "Vo)


Drvna industrija SFRJ SR BiH SR C. G. SRH SRM SR SI. SRS


1952. g. 100 27,6 2,2 39,2 0,6 18,7 11,6
1970. 100 27,0 2,2 22,3 3,6 26,2 18,7


Dok je drvna industrija SR Hrvatske u 1952. god. učestvovala u jugoslavenskoj
proizvodnji s 39,2 — dotle ona u 1970. god. učestvuje sa 22,3%. Istovremeno
je poraslo učešće Slovenačke industrije od 18,7 u 1952. g. na 26,2 u
1970. g. kao i Srbije od 11,6 na 18,7%.


Zaostajanje i mjesto drvne industrije Jugoslavije i posebno SR Hrvatske
u odnosu na 5 vodećih industrija, vidljivo je iz tabele 2.


Vrlo je uočljivo u tabeli 2, da je drvna industrija u SFRJ u 1952. god. bila
na trećem mjestu, a da je u 1970. god. više nema u prvih pet grana. U SR Hrvatskoj
je u 1952. god. zauzimala drugo mjesto sa 12,7% učešća, dok je u 1970.
god. nema više u prvih 5 grana.


Danas ona u industriji SRH učestvuje s nešto preko 4%. Ipak u SR Sloveniji
se drvna industrija nalazi u prvih 5 grana, pa je odatle i razumljiv današnji
tretman drvne industrije u SR Sloveniji — odnosno osnova s koje ona
starta u daljnji razvoj.


Evo još nekih pokazatelja poslovnog uspjeha:


Tabela 3. — NEKI POKAZATELJI POSLOVNOG USPJEHA DRVNE INDUSTRIJE
PO REPUBLIKAMA ZA 1970. G.


Socijalistička republika
SFRJ BiH C. Go,ra Hrvatska Make- Slovenija Srbija
đoni ja


Ukupna sredstva po
zaposlenom u 000 din. 53,3 65,6 90,8 37,1 64,5 49,2 51,6


Sadašnja vrijednost osnov.
sredst. u °/o od nabavne 73,0 78,0 81,0 62,0 80,0 58,0 79,0


Dohodak po zaposlenom
u 000 din. 25,4 23,7 26,1 27,1 21,6 33,4 22,8


Opća stopa aikumulativnosti
u o/o 13,4 8,6 7,2 16,3 8,2 24,8 12,2


Izdvajanje u fondove prema
ukup. sredstvima u °/o 3,6 0,4 0,1 5,8 3,4 11,5 4,2


Prema pokazateljima u tabeli 3, drvna industrija SRH-e je na drugom
mjestu iza one u Sloveniji.


Od svih industrijskih poduzeća u Hrvatskoj na drvnu otpada 12,3%.
Drvna industrija SRH-e zapošljava cea 32.500 radnika ili blizu 9% zaposlenih
u industriji Hrvatske. Od oko 80 poduzeća drvne industrije koliko ih ima u
SRH — na jedno dolazi prosječno oko 400 radnika gdje je najveći broj zaposlenih
u poduzećima preko 200 radnika.