DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 52     <-- 52 -->        PDF

PROBLEMI ! POLOŽAJ DRVNE INDUSTRIJE SR HRVATSKE


Ing. D. BRKANOVIC, Zagreb


Šumarstvo i drvna industrija spadaju u privredne djelatnosti kod kojih
su slabosti administrativnog načina privređivanja ostavile najviše negativnih
posljedica: relativno velika usitnjenost i slaba tehnička opremljenost, niska
produktivnost, predimenzioniranost kapaciteta i si.


Do nedavni nezadovoljavajući rezultati u oblasti prerade drva posljedica
su dijelom i činjenice što se znatan broj radnih organizacija nalazi u privredno
nerazvijenim područjima, gdje je izgradnja raznih prerađivačkih kapaciteta
vrlo često imala za cilj prvenstveno rješavanje problema tih područja (zapošljavanje,
razvoj ostalih privrednih djelatnosti), zbog čega su pitanja iz oblasti
tehnologije i organizacije rada ne samo zapostavljana, već se radilo i obrnuto:
prihvaćana su rješenja koja su osigurala zapošljavanje što većeg broja radnika,
bez obzira na ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje. Te posljedice se
dijelom još i danas vuku. Nikad se nije ulazilo u detaljniju analizu uzroka nezadovoljavajućeg
ekonomskog i društvenog položaja ove grane, pa su i mjere
koje su poduzimane imale gotovo uvijek karakter povremenih olakšica radi
osiguravanja najnužnijih uslova privređivanja. To je nedvojbeno imalo utjecaja
na dinamiku i strukturu razvoja drvne industrije i na njihov današnji
ekonomski i društveni položaj.


Struktura potrošnje naših drvnih proizvoda, u odnosu na razvijene evropske
zemlje, još uvijek je nepovoljna. U prvom redu to je zbog skoro dvostruko
većeg učešća ogrjevnog drveta u potrošnji drvnih proizvoda nego u evropskom
prosjeku.


Komparativne prednosti drvne industrije Hrvatske koje se očituju u sirovinskoj
osnovi, kadrovima i iskustvu nisu bile dobro korištene. To je imalo za
posljedicu zaostajanje ove grane u odnosu na iste u Jugoslaviji — osobito u SR
Sloveniji, a i zaostajanje u okviru cjelokupne industrije SRH-e.


Uz vanjske činioce uzroci zaostajanja su svakako i vlastite slabosti u samoj
grani. To su prije svega pomanjkanja jasnih razvojnih koncepcija — neusklađenost
kapaciteta, nerazvijenost naučnog stvaralaštva, slaba i nerazvijena
opća i tehnološka organizacija, neusklađeni nastupi na tržištima, niska produktivnost
i dr.


Ne manjeg nepovoljnog značaja bili su vanjski faktori — nedograđen privredni
sustav, vanjsko-trgovinski i devizni režim, raspodjela između privrede
i društva, te trajan nedostatak novčanih sredstava za tekuće i investicione potrebe.


Drvna industrija Hrvatske nalazi se danas na takovoj točki razvoja za koju
bismo mogli reći da je prebrodila dugogodišnju krizu (misli se na veći dio poduzeća).
Ipak, tabela 1. nam pokazuje da naša drvna industrija u odnosu na
jugoslavensku, a osobito Slovenije, zaostaje ili stagnira.