DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 49     <-- 49 -->        PDF

odnosno izjednače njihove ekonomsko-financijske mogućnosti. Zbog toga osnivanju
šumsko-privrednih područja treba da prethodi detaljna znanstvena ekonomska
analiza sadašnjih i potencijalnih mogućnosti šumskog fonda na razini
SRH-e. Jasno je, da kod ovih razmatranja treba imati u vidu i sve ostale kriterije
koji su bitni za trajno intenzivno gospodarenje šumama, kao i razvoj
drvne industrije pojedine regije, posebno usklađivanjem kapaciteta primarne
prerade drveta s etatnim mogućnostima šumskog fonda.


Različitost uvjeta privređivanja posebno dolazi do izražaja između pojedinih
dijelova šumsko-privrednih područja. To treba naročito imati u vidu ako
se prihvati princip da je OOUR-a dio šumsko-privrednog područja.


Načelo stvaranja i raspodjele dohotka na razini OOUR-a nužno nalaže da
se uvjeti privređivanja, odnosno sticanja dohotka u OOUR-a izjednače. U protivnom
i nije moguće stimulativno vršiti raspodjelu dohotka na razini OOUR-a.


Načelo stimulativnosti: »Za jednako uloženi živi ljudski rad jednaki osobni
dohodak«, pri raspodjeli dohotka, nije moguće bez svođenja ekonomskih karakteristika
proizvodnje na podjednaki startni položaj. To znači da je potrebno
pomoću određenih mjera odvojiti iz dohotka sve ono što nije rezultat sadašnjeg
uloženog živog rada. Dakle potrebno je izlučiti rezultate minulog rada,
rente i ekstra-dohodak.


Metoda rada za rješavanje te problematike, odnosno za izjednačivanje ekonomskih
uvjeta za stvaranje dohotka u OOUR treba da bude praktična, efikasna,
jednostavna i razumljiva svim radnicima radne organizacije. Kriteriji
te metode moraju biti unaprijed postavljeni tako da su poznati radnom kolektivu.
U toku obračunskog perioda ne smiju se mijenjati, jer bi promjene izazvale
zbrku i nervozu, te bi imale destimulativno djelovanje.


Mi smo teoretskom razradom i praktičnom primjenom razrađene metode
došli do zaključka da je proizvodno-financijski plan sredstvo za svođenje osnovnih
organizacija, ili određenih njihovih nižih organizacionih jedinica na
podjednake startne ekonomske odnose za stvaranje dohotka. Potrebno je planskim
instrumentima utvrditi cjelokupan obujam radne zadaće sa svim potrebnim
financijskim elementima, koji su u vezi s poslovanjem organizacionih jedinica
u toku godine.


U prvom redu treba izračunati ukupan prihod. Obračun je najbolje izraditi
na bazi stvarnih tržišnih cijena po mjestima prodaje proizvoda i izvršenih
usluga.


Za planirani obujam proizvoda i usluga treba izračunati sve potrebne pripadajuće
troškove. U ove troškove ulaze i osobni dohoci, te svi opći troškovi,
bez »amortizacije šuma«.


Kao mjerilo pri obračunu troškova treba da služe radne norme i normativi
materijala po djelatnostima i fazama rada za konkretne radne uvjete.


Od planiranog ukupnog prihoda odbiju se planirani ukupni troškovi bez
amortizacije šuma. Razlika između ove dvije veličine predstavlja planski ostatak
ukupnog prihoda. Od ovoga ostatka formira se planirana amortizacija šuma
i planirani dobitak organizacione jedinice. Poznato je da kod nas ne postoji
propisana prosječna profitna stopa, zbog toga predlažemo da odnos amortizacije
šuma i dobitka bude 90 : 10°/o.


One organizacione jedinice koje imaju ovaj ostatak ukupnog prihoda negativan
za dotičnu godinu ne formiraju planska sredstva amortizacije šuma.