DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— dohodak,



osobni dohotci,


— dobit,
— fondovska sredstva (amortizacija),
— otplata anuiteta.
c) Potrebna investiciona sredstva za:



biološka ulaganja za jednostavnu reprodukciju,
— biološka ulaganja za proširenu reprodukciju,
— izgradnju šumskih komunikacija,
— nabavku sredstava za rad,
— izgradnju objekta društvenog standarda,

učešće za izgradnju objekta šireg društvenog interesa.
B)
Analiza i sinteza snimljenih podataka:


a) Materijalne baze,


b) Financijskih pokazatelja,


c) Potrebnih investicionih sredstava.


C)
Projektiranje optimalne veličine OOUR-a u odnosu na:


— materijalnu bazu,
— financijske pokazatelje,
— potrebna investiciona ulaganja,
— strukturu i rad organa samoupravljanja,

komunalni privredni sistem,

kumulativno uzevši u razradu sve analizirane elemente,

sagledavanje mjesta i uloge OOUR-a u okviru radne organizacije u
duhu Ustavnih amandmana.
Izložene analitičke elemente potrebno je izraditi za određenu regiju, odnosno
šumsko-privredno područje, te iz tih elemenata komponirati OOUR-a,
vodeći računa o uvjetima koje mora ispuniti svaka osnovna organizacija udruženog
rada u šumarstvu.


5.0. IZJEDNAČIVANJE UVJETA ZA STVARANJE DOHOTKA
Razmatranjem mogućih oblika OOUR-a u šumarstvu došli smo do saznanja
da nije moguće postaviti jedan unificirani oblik tih organizacija za cijelu
SR Hrvatsku. Po našem mišljenju takva unifikacija nije niti potrebna, već je
značajnije da se određenim ekonomskim mjerama omogući izjednačivanje
uvjeta za stvaranje dohotka u svim osnovnim organizacijama.


Nauci a i praksi je poznato da su prirodni uvjeti privređivanja u šumarstvu
vrlo različiti i ograničeni. Navedene razlike očituju se u šumarstvu između
šumsko-privrednih područja — gledajući s makroekonomskog stanovišta,
te između pojedinih dijelova šumskih površina unutar šumsko-privrednog
područja — gledajući mikroekonomski. Ta različitost može se donekle ublažiti,
odnosno izjednačiti, veličinom šumsko-privrednog područja, Što je površina
šumsko-privrednog područja veća postoji mogućnost da se te razlike smanje,