DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ta osnovna organizacija udruženog rada može da obuhvati površinu sadašnje
šumarije, ili da se oblikuje na teritoriji više sadašnjih šumarija. Veličina
teritorija, u ovom slučaju, ovisi o ekonomskim mogućnostima šumskog fonda
da udovolji uvjetima koje mora da ispuni svaka osnovna organizacija udruženog
rada. Kod ovog oblika organizacije također je teško oblikovati optimalne
veličine OOUR-a, zbog toga što je struktura šuma obično takva da po nekoliko
susjednih šumarija ima ekonomski vrijedne ili ekonomski slabe šumske sastojine.
Zbog takvog stanja šumskog fonda dolazi do toga da spajanjem određenih
šumskih površina ne mora da se oblikuje ekonomski stabilna OOUR-a,
koja će moći zadovoljiti kriterije za osnivanje OOUR-a u šumarstvu. Poznato
je, da spajanjem ekonomski slabih ili degradiranih šumskih površina ne može
automatski nastati ekonomski jača organizacija, a često puta se dobije upravo
obrnuti efekat. Kod ekonomski vrijednih šumskih sastojina stanje je sasvim
drugo, jer spajanjem vrednijih šumskih površina sigurno nastaju ekonomski
jače organizacione jedinice.


Smisao Ustavnih amandmana je oblikovanje stabilnih i ekonomski jakih
osnovnih organizacija udruženog rada, koje će biti u stanju trajno uspješno
vršiti funkcije zbog kojih su i osnovane.


Iz izloženog se može zaključiti da se oblikovanju OOURa-u šumarstvu
mora pristupiti vrlo oprezno. Kao polazna osnova treba da služi detaljna ekonomska
analiza sadašnjih i potencijalnih ekonomskih mogućnosti šumarstva
dotične regije. Ova ekonomska analiza dat će odgovor na pitanja — koji od navedena
dva oblika formiranja osnovnih organizacija udruženog rada će se primjeniti
uz konkretne uvjete šumarstva pojedine regije. Period koji treba ekonomskom
analizom obuhvatiti treba da bude čim je moguće duži, najmanje
10 godina, jer taj period predstavlja vrijeme punovažnosti propisa osnova gospodarenja
šumama, sagledavajući i duži period. Analiza treba da obuhvati slijedeće
faze rada i elemente:


A)
Snimanje i prikupljanje podataka kao što su:


a) Materijalna baza koja obuhvaća:površinu po vrsti drveta, dobnim ili debljinskim razredima,

drvnu masu po vrstama drveta, dobnim ili debljin. razredima,

prirast drvne mase tečajni i prosječni,
— etat po vrstama drveta i prihoda,
— obim potrebnih uzgojnih radova,
— obim potrebnih sredstava za rad,
— obim potrebnih šumskih komunikacija,

potrebne objekte društvenog standarda radnika,

potrebna kvalifikaciona struktura radnika.
b) Financijski pokazatelji kao što su:vrijednost osnovnih sredstava, sadašnja i nabavna, te koeficijent
upotrebljivosti osnovnih sredstava,

vrijednost šuma,

potrebna obrtna sredstva,

ukupan prihod,

utrošena sredstva,