DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 46     <-- 46 -->        PDF

c) Stimulativnom unutrašnjom raspodjelom dohotka i osobnih dohodaka


po principu: »za jednako utrošeni živi rad, jednaki osobni dohodak«.


d) Efikasnim investicionim ulaganjima u izgradnju šumskih komunikacija,
nabavku opreme za rad (mehanizacije), te intenzivnim gospodarenjem šumama,
jednom riječju efikasnim ulaganjem potrebnih sredstava u jednostavnu
i proširenu biološku i tehničku reprodukciju u šumarstvu.


4.0 OBLIK OSNOVNE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA
Osnovnu organizaciju udruženog rada u. šumarstvu sačinjavaju radnici koji
rade na poslovima gospodarenja šumama i drugim pomoćnim djelatnostima
u šumarstvu, na određenoj šumskoj površini, čiji se rad može vrednovati na
tržištu, a osigurava trajno intenzivno gospodarenje i stvaranje dovoljno sredstava
za ulaganja u jednostavnu biološku reprodukciju, te makar minimum
sredstava za ulaganja u proširenu biološku i tehničku reprodukciju.


Iz ove definicije proizlazi da se osnovna organizacija udruženog rada u
šumarstvu, promatrajući je makroekonomski, u idealnom slučaju, poklapa sa
šumsko-privrednim područjem.


Taj zaključak proizlazi iz činjenice što su definicije šumsko-privrednog
područja i osnovne organizacije udruženog rada u šumarstvu gotovo identične.


Osnovni moto ovih definicija jeste ekonomski tretman trajnosti intenzivnog
gospodarenja šumama sa zadaćom održavanja istih po površini, masi i vrijednosti.
Opće poznato biološko-ekonomsko pravilo kazuje da je postizavanje
trajnosti intenzivnog gospodarenja šumama lakše postići i trajno održavati
na većoj šumskoj površini. To se naročito odnosi na izravnavanje etata po
površini, načinu sječa i vrstama prihoda, a što je obaveza šumarstva, jer je
šuma dobro od općeg društvenog interesa. Osim toga, na većoj šumskoj površini
lakše je i jednostavnije regulirati i usklađivati visinu ukupnog prihoda
i dohotka, te definirati njihovu raspodjelu. Lakše je odrediti program razvoja
s najefikasnijim ulaganjem investicionih sredstava u objekte koji će dati najjače
ekonomske efekte za šumarstvo šire regije, odnosno šumsko gospodarstvo
kao cjelinu.


Međutim, nauci a i praksi je poznato da idealna organizacija ne postoji,
jer svaka organizacija privrednog modela ima svoje prednosti a i nedostatke.
Nedostaci ovog predloženog oblika organizacije, osnovne organizacije udruženog
rada u šumarstvu ispoljavaju se kao:
— otežano funkcioniranje organa samoupravljanja putem zborova radnika
zbog velikog prostanstva teritorija,
— otežano uklapanje u komunalni sistem privređivanja, što se u sadašnjim
uvjetima ne može zanemariti,


— postojanje ustaljenog oblika osnovnih jedinica za gospodarenje šumama,
kao što su sadašnje šumarije, odnosno radne jedinice u šumarstvu.
Postoji mogućnost da se nabrojeni nedostaci otklone oblikovanjem radnih
ili obračunskih jedinica unutar osnovnih organizacija udruženog rada, sa svojim
organima upravljanja kao i određenim pravima i obavezama.


Drugi vid organizacije u šumarstvu može da bude takav, da osnovne organizacije
udruženog rada obuhvate samo jedan dio teritorija šumsko-privrednog
područja.