DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ne štete za radne organizacije koje vrše djelatnost gospodarenja šumama, a
i za širu društvenu zajednicu.


3.0. EKONOMSKE KARAKTERISTIKE OOUR-a U ŠUMARSTVU
Šumarstvo je specifična privredna oblast. Iz te specifičnosti proizlaze ekonomske
karakteristike, koje organizaciji gospodarenja šumama daju izuzetnu
ulogu. Specifičnosti šumske proizvodnje su slijedeće:


— gospodarenje se vrši na širokom nezaštićenom prostoru,
— veliki vremenski intervali od »sjetve« do »žetve«,
— propisani obujam etata, odnosno drvna masa za sječu,
— obavezno održavanje prihoda po masi, površini i vrijednosti,
— značenje šume kao dobra od općeg interesa,
— šuma kao osnovno sredstvo — daje različite uvjete privređivanja i
sticanja dohotka,
— neodređeni efekti rezultata sadašnjeg i minulog rada,


— teški uvjeti rada šumskih radnika,
— različiti radni učinci radnika za jednako utrošeni živi rad.
Sve ove ekonomske specifičnosti dikitraju oblik organizacije šumskog
gospodarstva i njegovih organizacionih jedinica. Ta organizacija treba biti tako
postavljena da omogući svođenje istaknutih specifičnosti na nivo odnosa
koji postoje kod ostalih oblasti proizvodnje. Nivo odnosa treba postaviti tako
da se proizvodnja u šumarstvu svede u okvire proizvodnje koja se može pratiti
naturalnim i novčanim pokazateljima. Kao mjera za ova svođenja služe
instrumenti plana gospodarenja osnovnih organizacionih jedinica, te gospodarstva
kao cjeline. Kod toga treba voditi računa da se omogući ravnomjeran
razvoj svih organizacionih jedinica gospodarstva, po principu: »Jedan za sve,
a svi za jednoga«.


Sistem formiranja i raspoređivanja dohotka na razini osnovne organizacije
udruženog rada također zahtjeva da se ekonomske specifičnosti, koje utječu
na visinu dohotka, određenim mjerama svedu u realne okvire. Te mjere
treba da omoguće da u dohodak ulaze samo oni efekti koji su rezultat sadašnjeg
utrošenog života rada. Svi ostali financijski rezultati ne smiju ulaziti
u dohodak za raspodjelu, već formiraju sredstva za ulaganja u proširenu materijlnu
osnovu rada isključivo u šumarstvu.


Materijalno ekonomski položaj osnovnih organizacija udruženog rada u
šumarstvu može se poboljšati, među ostalim i ovim ekonomskim mjerama:


Optimalnom organizacijom šumarstva kao privredne oblasti i to vanjskom
i unutrašnjom, što znači formiranjem optimalnih šumsko-privrednih područja
čime se definira vanjska organizacija, te oblikovanjem osnovnih — radnih
jedinica unutar šumsko-privrednih područja koje predstavljaju unutrašnju
organizaciju šumskog gospodarstva.


b) Racionalnom organizacijom rada unutar osnovnih organizacionih jedinica,
što obuhvaća zapošljavanje realno potrebnog broja radnika na bazi normi,
raspored radnika na radna mjesta po principu: »pravi čovjek na pravo
mjesto«, provedenom optimalnom pripremom procesa proizvodnje, te racionalnim
korištenjem radnog vremena i utroškom proizvodnih sredstava.


221