DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 44     <-- 44 -->        PDF

zacione pripreme oko osnivanja, a također i završene organizacione radnje
nakon prestanka rada radne organizacije.
Iz navedenog proizlazi da je dijapazon djelatnosti organizacije veoma
širok te se uočava da organizacija ima slijedeće zadaće:


— iznalaženje najpogodnijih faktora koji će omogućiti da radna organizacija
efikasno izvršava funkcije zbog kojih je i osnovana;
— osiguranje reda i skladnog djelovanja svih organizacionih jedinica te
radne organizacije kao i cjeline na realizaciji poslovne politike;
— osiguranje optimalnog vremenskog redosljeda u izvršavanju poslova
pojedinih faza proizvodnog procesa;


— raspored radnika na radna mjesta po principu »Pravi čovjek na pravo
mjesto«, tj. povjeravanje pojedinih zadaća onim radnicima koji će ih izvršiti
s najviše efikasnosti;
— određivanje obujma radne zadaće na pojedinom radnom mjesto po
principu »ni premalo, ni previše«, kako bi svaki radnik mogao obaviti svoj
radni zadatak uz optimalno korištenje radnog vremena, energije i sredstava
za proizvodnju;


— osiguranje uvjeta za korisnu suradnju među članovima radnog kolektiva
te stvaranje zdravih međuljudskih odnosa;


— prilagođivanje oblika organizacije datim uvjetima vremena i mjesta
u kome se stvara, kao i promjenama koje su uvjetovane općim razvitkom
proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa.
Cilj organizacije procesa proizvodnje u socijalističkim uvjetima proizvodnje
je osiguranje proizvodnosti rada i ekonomičnosti poslovanja radi proizvodnje
dobara za podmirenje potreba društva, tj. povećanje životnog standarda
radnog čovjeka.


U kapitalističkim uvjetima proizvodnje cilj je organizacije procesa proizvodnje
ostvarenje čim većeg profita vlasniku sredstava za proizvodnju.


Prema tome — cilj organizacije je efikasno ispunjavanje zadaća zbog
kojih je radna organizacija i osnovana. Međutim postoje objektivne teškoće u
mjerenju i ocjenjivanju efekata pojedinog oblika organizacije — zato što:


— nije izgrađen model optimalne organizacije na sadašnjem stupnju razvitka
proizvodnih snaga,
— ne postoje znanstvena mjerila pomoću kojih bi se moglo mjeriti odstupanje
konkretnih rezultata poslovanja, u odnosu na rezultate optimalnog
modela organizacije,
— ne postoji automatski mehanizam koji bi odmah upozoravao na odstupanja
od najefikasnije organizacije privrednog modela.
Zbog toga u takvim uvjetima proizvodno-financijski plan, a naročito plan
uspješnosti poslovanja treba da služi kao pokazatelj stupnja realizacije cilja
poslovanja svake radne organizacije, njenih organizacionih jedinic,a te privrede
zemlje u cjelini.


Ove činjenice su od posebnog značaja za šumarstvo, odnosno kod biološke
reprodukcije drvne mase na panju, jer se učinjeni propusti veoma teško uočavaju
u momentu njihova nastanka, što nije slučaj kod ostalih privrednih
oblasti. Zbog toga je potrebno organizaciji oblika gospodarenja sa šumama
prići vrlo ozbiljno na temelju detaljnih ekonomskih analiza ove materije.
Ovo ističemo zbog toga, jer bi učinjeni propusti mogli imate velike materijal