DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 41     <-- 41 -->        PDF

AKTUELNA PROBLEMATIKA


OSNOVNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA U ŠUMARSTVU


Ing. IVAN KUZMANIČ, Bjelovar


1.0 UVOD
Na prijedlog Upravnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije SRH-e odazvao sam se pozivu da u obliku referata za godišnju
skupštinu Saveza, pokušam iznijeti svoje mišljenje o naslovnoj temi. Ovo
izlaganje nema namjeru, a niti ovlaštenje, da daje određene gotove recepte
oblika buduće organizacije šumarstva SRH-e, već se želi dati prilog diskusiji
kod razmatranja ove materije.


Razvoj ljudskog društva uvjetuje promjene i usklađivanja društveno-
ekonomskih odnosa, a što se odražava na oblik organizacije radnih organizacija
i njihovih organizacionih jedinica. U socijalističkom — samoupravnom
društvu ti odnosi dolaze naročito do izražaja, jer poizvodnja ima zadaću podmirenja
potreba društva, uz stalno povećanje životnog standarda radnom čovjeku.


Takova kretanja, na sadašnjem stupnju razvoja proizvodnih snaga i proizvodnih
procesa u našoj zemlji, temeljno su regulirana i amandmanima na
Ustav SFRJ-e, kao i na Ustav SRH-e. Amandmanima su decidirano regulirani
odnosi udruženog rada u osnovnim organizacijama udruženog rada, kao i njihovim
asocijacijama višeg reda, radnim i drugim organizacijama. Naročiti naglasak
daje se baš osnovnim organizacijama udruženog rada, što proizlazi iz
duha i formulacije amandmana, posebno XXI i XXII saveznog Ustava, te
6, 7, 11 i 12 amandmana na Ustav SRH-e. Amandman XXI stav 2 definira
osnovnu organizaciju udruženog rada (OOUR) ovako: »Osnovna organizacijaudruženog rada je osnovni oblik udruženog rada u kome radnici na osnovu
svog rada neposredno i ravnopravno uređuju međusobne odnose u radu, upravljaju
poslovima i sredstvima društvene reprodukcije, odlučuju o dohotku
i o drugim pitanjima svog društveno-ekonomskog položaja.


Radnici u svakom dijelu radne organizacije (poduzeća, ustanove i si.) koji
predstavljaju radnu cjelinu u kojoj se rezultat njihovog zajedničkog rada
može potvrditi kao vrijednost na tržištu ili u radnoj organizaciji i koji se na
toj osnovi može samostalno izraziti, imaju pravo da takav dio organizirajukao osnovnu organizaciju udruženog rada.


Radnici osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radne organizacije
imaju pravo da svoju osnovnu organizaciju udruženog rada izdvoje i
konstituiraju kao samostalnu organizaciju na način predviđen zakonom.


Organiziranjem osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radne organizacije
udruženog rada iz sastava radne organizacije ne mogu se povrediti
prava radnih ljudi u drugim djelovima te organizacije, niti interesi i


217