DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 35     <-- 35 -->        PDF

3. Produkcija
Na temelju dvaju mjerenja na plohama u razmaku od 9, odnosno 6 godina
te podataka o posječenoj drvnoj masi u tom periodu, obračunali smo za plohe
1, 2, 3 i 4 godišnju produkciju drvne mase kako slijedi:


Broj
plohe
Starost,
godina
Godišnja produkcija
Primorski bor Ostali borovi Ukupno
Kontrolna perioda
god.
1 73 4,57 4,57 9
2
3
4
60
43
38
4,40
3,37
10,00
1,40
0,89
0,37
5,80
4,26
10,37
6
6
6


Najproduktivnija je sastojina u predjelu Pođar. Ona je i najmlađa. Uz
pretpostavku, da se radi o istom bonitetu, produktivnost naglo pada sa starošću
već poslije dvadesete godine. Sastojina na plohi 3, svedena na potpun
obrast, imala bi produkciju od 6,1 m3 godišnje.


VI. ZAKLJUČCI
Na temelju istraživanja, provedenih u posljednjih 10 godina o uspjehu
kultura primorskog bora u SR Hrvatskoj, možemo donijeti slijedeće zaključke:


1) Primorski bor je vrsta koja uspijeva u oceanskoj klimi, jer za svoj uspjeh
traži dosta oborina i zračne vlage pa je i u našem primorju taj bor pokazao
bolji uspjeh tamo gdje ima više zračne vlage (područje Dubrovnika).


2) Da bi prriodna regeneracija, a time i opstanak kultura bio omogućen,
potrebna je srednja mjesečna relativna vlaga zraka viša od 60°/o.


3) U posljednjih 90 godina uspješno su podizane kulture primorskog bora
u primorskoj oblasti šuma SR Hrvatske, tako da sada ima oko 400 ha kultura
različitih starosti; najveće površine primorskog bora nalaze se na području
općine Dubrovnik, cea 300 ha; prirodna regeneracija je vrlo dobra, a to znači
da se primorski bor potpuno prilagodio ekološkim prilikama koje vladaju u većem
dijelu naših primorskih šuma.


4) Pokušaji unošenja primorskog bora u unutrašnje brežuljkaste predjele
(Kutjevo) pokazali su da može dati dobre rezultate i u takvim uvjetima, ali
mu prijeti opasnost od hladnoće i snijega; prirodna regeneracija u Kutjevu
u fitocenozi kitnjaka i bukve je vrlo slaba.


5) Kulture primorskog bora u SR Hrvatskoj nalaze se na slijedećim tlima:


— lesivirano tlo na dubokom crveničnom diluviju (Topolje),
— lesivirano smeđe tlo (Kutjevo),
— smeđe tlo na vapnencu (Kožinski Gaj, Pođar, Komaji),
— rendzine na vapnencu (Kožinski Gaj, Pođar),
— rendzine i posmeđene rendzine na domolitu (Sutina).
6) Primorski bor uspijeva u kulturama ha neutralnim do slabo alkaličnim
tlima (pH 6,6 do 7,4) — primorska oblast šuma — kao i nešto kiselijim tlima
(pH 5,0 do 6,5) — područje Kutjeva i Topolje.