DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ACGROISSEMENT EN DIAMETRE (ih), EN HAUTEUR (iv) ET EN VOLUME (i,,)
DES ARBRES ANALYSES
Tab. 8


Prosječni prirast drvne mase (m?) između pojedinih od godina Prosječni dobni prirast
s korom
Accroissement courant annuel en volume (m3) Accroissememt moyen
avec ecorce
0—10 10—20 20—30 30^ 0 40—50 50—60 ms


0,0013 0,0144 0,0286 0,0361 0,0230 0,0256 0,0245
0,0005 0,0044 0,0122 0,0072
0,0020 0,0201 0,0258 0,0224 0,0129 0,0190
0,0013 0,0060 0,0151 0,0120
0,0007 0,0048 0,0061 0,0055
0,0004 0,0036 0,0052 0,0068 0,0070 0,0067 0,0062


Značajan je primjer s plohe 5, koja je također vrlo gusta. Na toj plohi izmjerili
smo najmanji debljinski prirast. Rubom sastojine obavljena je godine
1961. sječa u pruzi širine oko 15 m. Stabla koja su ostala na rubu dobila su
više prostora i svjetla pa je prirast rubnih stabala posljednjih 10 godina bio
znatno veći od onih u sredini sastojine. Mogli bismo na temelju navedenog
primjera zaključiti da i u starosti od 60 godina primorski bor, poslije intenzivnih
proreda, reagira pojačanim debljinskim prirastom.


Prema našim podacima na temelju analiziranih stabala (tabele 7 i 8) možemo
konstatirati:


— kulminacija debljinskog prirasta nastaje u dobi od 10 do 20 godina starosti,
ali do 40 godina debljinski prirast je još uvijek znatan;
— kulturnim radovima i proredama debljinski se prirast može podržavati;


— najveći tečajni prirast iznosi 1,30 cm (ploha broj 2) u periodu od 10 do
20 godina.


c) Razvoj i prirast drvne mase stabla


Drvna masa stabla povećava se porastom visine i promjera, a ovisno o
prostoru i svjetlu koje u određenoj dobi ima na raspolaganju. Krivulja rasta
drvne mase ima oblik slova »S«. Prema našim istraživanjiama, na analiziranim
stablima (tabela 7) razvitak drvne mase bio je najbrži na plohi broj 1. Totalna
drvna masa analiziranog stabla iznosila je 1,57 m3 u starosti od 64 godine.
U istoj dobi drvna masa stabla na plohi 5 iznosila je 0,40 m3.