DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 26     <-- 26 -->        PDF

DEBLJINSKI (d), VISINSKI (h) I VOLUMNI (v) RAST ANALIZIRANIH STABALA


Broj Starost, Promjer — Diametre (cm) u starosti od godina
plohe godina Visina — Hauteur (m) ä I´äge de ... annees
No de Äge, bez kore — sous ecorce s korom ~ sur ecorce


place annees 10 20 30 40 50 60 sadašnja starost
äge actuel
7,2 17,3 25,8 32,3 36,0 39,0 40,4 44,1
64
5,6 12,0 15,6 17,9 19,1 20,0 20,3 20,3
1
26
4,9 10,8 15,4 21,2
4,7 10,8_ 13,2 13,2
54
8,9
4,7
21,9
11,3
28,7
13,9
32,3
15,6
34,8
16,1
36,0
16,3
38,3
16,3


8,2 15,3 22,4 25,6 29,8
3 37
4,2 7,9 10,5 11,4 11,4
5,5 12,3 15,1 15,5 18,3
4 32
3,9 7,9 10,7 11,1 11,1
4,6 9,3 12,5 15,6 18,0 19,8 20,5 24,2
5 64
3,9 9,3 11,5 13,4 15,1 16,2 16,4 16,4


c) Analiza stabala


Analizu stabala obavili smo prema uobičajenoj praksi, onako kako je to
prikazano u knjizi D. K1 e p c a »Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina
«, Zagreb 1963. Sa svake plohe analizirali smo po jedno stablo, a s plohe
broj 1 analizirali smo i jedno stablo iz prinove, tj. ono koje je od prirode poniklo
u toj sastojini.


Podatke o analiziranim stablima donosimo u tabeli 7 i 8, te na grafikonima
1, 2 i 3.


V. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
1. R az vo j i pr ir as t s t ab ala
Sa svake pokusne plohe analizirali smo po jedno stablo. Podatke analize
donosimo u tabelama 7 i 8 te u grafikonima 1, 2 i 3. Na pokusnj plohi broj 1
(Topolje, Rab) analizirali smo i jedno stablo druge generacije (starosti 26 godina).


a) Razvoj i prirast stabla u visinu


Razvoj i prirast stabala u visinu u ranoj mladosti pratili smo u kulturama
podignutim sjetvom i sadnjom.
U kulturi Pakoštan kod Biograda izvršena je sadnja primorskog bora
jednogodišnjim sadnicama u tuljcima u siječnju 1969. godine. U siječnju 1971.


202