DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 18     <-- 18 -->        PDF

1. Terenski rad
a) Izbor pokusnih ploha


U opisu nalazišta naglasili smo da postoji 5 karakterističnih područja pa
smo se odlučili promatrati svako od tih područja. Tako smo postavili po jednu
pokusnu plohu na slijedećim lokalitetima:


1. Topolje (Rab);
2. Kožinski Gaj (Zadar);
3. Sutina (Sinj);
4. Pođar (Ston);
5. Komaj i (Konavli).
Izbor pokusnih ploha bio je otežan zbog ne jednoličnosti kultura pa je i
površina pokusnih ploha različita: plohe br. 1 i 2 su veličine 1 ha, plohe broj
3 i 4 veličine 0,5 ha, a ploha br. 5 ima 0,625 ha.


Plohe su kvadratičnoga ili pravokutnog oblika, a postavljene su na ravnom
terenu, ili je duža stranica paralelna s izohipsom. Na terenu su označene
horizontalnom crtom crvenom bojom.


b) Opis pokusnih ploha
Ploha broj 1


Nalazi se u šumi Topolje na otoku Rabu. Fitocenološki je to hladnije područje
crnikovih šuma Orneto-Quercetum ilicis H-ić. Tlo je lesivirano na reliktnom
crveničnom materijalu.


U gornjoj etaži je čista sastojina primorskog bora, stara 73 godine. Stabla
su dobrog uzrasta, do dvije trećine čista od grana; pod utjecajem bure gotovo
su sva znatno nagnuta prema jugu. Zdravstveno stanje sastojine je dobro.


Podstojnu etažu čine bujno razvijeni elementi makije: crnika (Quercusilex L.), zelenika (Phillyrea spp.), vrijes (Erica verticillata Forsk.), lemprika
(Viburnum tinus L.), crni jasen (Fraxinus ornus L.), medunac (Quercus lanuginosa
Thuill.) i drugi. Ima primjeraka crnike i do 10 m visokih s 20 cm promjera.


Uslijed pregustog sklopa nema na plohi ponika, ali se nalazi u neposrednoj
blizini. Mladih stabala (prinova) ima samo u istočnom dijelu plohe. Starost
tih stabala je oko 25 godina.


Ploha broj 2


Nalazi se u gospodarskoj jedinici Nin — Kozino, Šumarija Zadar. U kulturi
zvanoj Kožinski Gaj, osnovali smo godine 1965. pokusnu plohu u sastojini
primorskoga i crnog bora (SI. 1). Fitocenološki to je prijelazno područje šume
crnike Orneto-Quercetum ilicis u toplije područje šume medunca i bijeloga
graba Carpinetum orientalis croaticum H-ić.


Tlo je plitko karbonatno od površine (rendzine) do srednje duboko (smeđe
primorsko) razvijeno na tvrdim mezozojskim vapnencima.


Sastojina je mješovita od primorskoga i crnog bora. Primorski bor dolazi
više u južnom dijelu, a crni bor u sjevernom dijelu sastojine. Stabla su mjestimično
ravna, do dvije trećine čista od grana, s dobro razvijenim, ali tanjurastim
krošnjama.


194