DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Krošnje stabala na osami jako su razvijene i granate, s debelim granama
već od polovine debla. Stabla u gustom sklopu imaju manju krošnju i tanke
grane koje počinju od druge trećine debla.


U istraživanim kulturama kod nas utvrdili smo da primorski bor na smeđim
tlima na vapnencu (Zadar, Pođar) ima jaku žilu srčanicu s dobro razvijenim
postranim žiljem, dok na smeđe lesiviranom tlu (Rab) gotovo da i nema
žilu srčanicu. Posljedice toga su i česte izvale u šumi primorskog bora »Topolje
« na otoku Rabu.


b) Adaptivnost


Važno je svojstvo svake vrste, da se može prilagoditi određenim uvjetima
života i rasta.


Primorski bor je kod nas unošen u kulture sjemenom uglavnom iz područja
francuskog Mediterana. U određenim ekološkim prilikama, koje vladaju
u području našega Mediterana i Submediterana, primorski je bor našao
svoje mjesto prilagodivši se na tla razvijena na vapnencima i dolomitima kao
i na sušu klimu (manje zračne vlage). U tim uvjetima primorski se bor dobro
razvija i od prirode regenerira. U svim kulturama od Poreča do Konavla našli
smo prirodni pomladak, koji je to bolji, što je unutar stare kulture bilo više
prostora — svijetla.


Prema našim opažanjima druga je generacija primorskog bora u istim
kulturama bolja od matične. Rast i prirast stabla druge generacije je brži. To
je svakako u vezi s odnosom na tlo. Kulture su podizane na manje-više golim
tlima, koja gotovo i nisu imala humusa, a humusni horizont je bio dosta tanak
i siromašan. Primarna zadaća podizanih kultura bila je zaštita tla ili, kako se
to često popularno kaže, »pionirska uloga«. Tu svoju pionirsku ulogu, kulture
različitih vrsta borova, pa i primorski bor, vrlo su uspješno obavile. Tijekom
40, 50 pa i 70 godina primorski se bor prilagođivao novim uvjetima, ali je i sam
svojim djelovanjem utjecao na izmjenu stanišnih prilika, u prvom redu na sastav
tla, a u općem sklopu i na klimu te tako stvarao povoljnije uvjete za ponik,
pomladak i razvitak druge generacije. Kakav i koliki je taj utjecaj, to
može biti tema posebne studije.


4. METODA RADA
Za istraživanje uspjeha u kulturama odlučili smo se na primjenu metode
mjerenja: kontrolna metoda i metode Presslerova svrdla primijenjene su pri
utvrđivanju prirasta i produkcije; metoda analize stabala za praćenje razvitka
i prirasta stabala.


Rezultati o prirastima neznatno su se razlikovali kod obračuna po različitim
metodama. Ovdje donosimo rezultate obračuna po kontrolnoj metodi.
Smatramo da je naš period od šest godina dovoljan da možemo s povjerenjem
razmatrati dobivene rezultate.