DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iz opisa profila i laboratorijskih analiza (tabele 1, 2 i 3) vidljivo je da su
tla pojedinih pokusnih ploha i po dubini, i po tipskoj pripadnosti zastupljena
na kratkim udaljenostima. To naročito vrijedi za pokusne plohe Kožinski Gaj,
Pođar i Konavle, gdje su zastupljene rendzine i smeđa tla na vapnencu.


MEHANIČKI SASTAV TLA U VODI
COMPOSITION GRANULOMETRIQUE DU SOL EN H2O


Tab. 2
Oznaka
profila
Nom de
profil
Dubina
Profomdaur
cm
*/o čestica — Fractions
2,0—0,2 0,2—0,02
en
0,02—0,002
°/o
0,002
Teksturna oznaka
Designation de la composition
granulometrique
diu sol
3—10 4,6 72,8 13,2 9,4 Sitno pjesk. ilovača
Limoino-sableux
Topolje 12—25 6,1 69,9 7,4 16,6 Pjesk. glinasta ilov.
Safolo-argilo-limoneux
1 35—60 2,5 69,5 9,2 18,8 Pjesk. glinasta ilovača
Safolo-argilo-limoneux
80—100 0,7 54,5 15,2 29,6 Pjeskovita glina
Sablo-argileux
3— 9 2,4 75,4 16,0 6,2 Sitno pjesk. ilovača
Sablo-limoineux
Topolje 10—20 3,3 71,1 15,4 10,2 Sitno pjesk. ilovača
Sablo-limaneux
2 30—55 1,0 59,8 17,4 21,8 Pjesk. glinasta ilov.
Sa80—90 0,6 84,4 5,8 9,2 Sitno pjesk. ilovača
Sablo-limomeux
Kozino
1
0—10 3,9 34,3 28,7 33,1 Laka glina
Argileux
1—10 2,6 32,1 28,7 36,6 Laka glina (Argileux)
Kozino 10—30 2,5 33,1 24,8 39,6 Laka glina (Argileux)
2 40—60 2,5 43,9 19,2 34,4 Laka glina (Argileux)
3—12 12,0 69,9 11,0 7,1 Sitno pjeSk. ilovača
Sablo-limoneux
Sutina 12—20 13,7 52,2 15,3 18,8 Pjesk. glim, ilovača
Safolo-angilo-lknoneux
20—50 30,9 45,7 7,9 15,5 Pjesk. glim, ilovača
Sablo-argilo-limoneux
Pođar 2— 8 10,2 36,1 33,3 20,4 Glinasta ilovača
Argilo-limomeux
1 8—40 20,5 57,5 9,8 12,2 Sitno pjesk. ilovača
Sablo-limoneux
2— 4 15,9 29,5 29,2 25,4 Laka glina (Argileux)
Pođar 6—12 2,7 20,3 32,8 44,2 Laka glina (Argileux)
Teška glina
2 30—10 0,3 24,0 29,7 46,0 Argileux lourd
70—80 0,4 29,1 29,9 40,6 Laka glina (Argileux)