DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 12     <-- 12 -->        PDF

3. Tlo
Tla izlučenih pokusnih ploha razvijena su na dvije temeljne geološke podloge:
vapnencu i dolomitu te imaju različita tipološka obilježja. Osim razlika
koje nastaju zbog uloge matičnog supstrata u tvorbi tla, tla razvijena na matičnoj
podlozi vapnenca imaju više tipoloških obilježja zbog jače izraženoga
kraškog fenomena. Zbog toga smo na vapnencu utvrdili evolucijski niz tala od
plitke rendzine, srednje dubokoga smeđeg tla do dubokoga lesiviranog tla, kod
kojega je geološka podloga duboka i izvan fiziološki aktivnog profila.


Na dolomitnoj podlozi razvila se rendzina i njezina serija, tj. plitka tla s
manje skeleta u profilu i bez izrastanja kamenih blokova na površinu tla, što
je inače karakteristično za kraško područje.


Na pokusnoj plohi Kožinski Gaj utvrđena je rendzina — plitko skeletno
tlo i smeđe tlo na vapnencu, kod kojega dubina varira i općenito i unutar otvorenog
profila.


Na pokusnoj plohi Pođar utvrđena su plitka skeletoidna tla na dolomitičnom
vapnencu s obilježjem rendzina te duboka tla preko 80 cm dubine u »džepovima
« među kamenim blokovima — smeđa tla na vapnencu.


Na pokusnoj plohi na Rabu, gdje kamena podloga mjestimično ne dolazi
na površini kao ni u profilu tla, dolaze duboka tla na crvenom reliktnom materijalu
sa znakovima lesiviranja.


Na plohi u Sutini kod Sinja imamo rendzine i posmeđene rendzine na dolomitnom
konglomeratu — tla koja imaju jednoliku dubinu i kod kojih granica
fiziološki aktivnog profila nije varijabilna kao kod vapnenca.


KEMIJSKA SVOJSTVA TLA — PROPRIETES SCHIMIQUED DU SOL


Tab. 1
Oznaikaprofila
Nom de
Dubina
Proiandeur
pH
H2O nKCl CaCOs Humus N C:N
P2O5 KsO
profil cm Vo */o mg/100 g
Topolje13—10
15—25
35—6080—100
6^2
6,3
6,1
6,1
5^3
5,2
5,1
5,1
0
0
0
0
4,7
1,6
0,8

0^1
0,04
0,03

25
23
15

L5
1,4
2,0
3,9
T3,0
11,5
12,0
13,5
Topolje23— 9
10—30
30—5580—90
6,0
5,9
5,6
5,6
5,1
5,0
4,8
4,8
0
0
0
0
3,9
1,8
1,0

0,09
0,03
0,03

25
35
19

11,5
0,30
0
15~5
9,4
12,5
12,5
Kozino
1Kozino2
J)—101—10
10—30
40—60
7,3
6,6
7,0
6,9
6,6
6,1
6,1
5,8
0,8
0
0
0
7,5
4,5
3,1
1,7
0,26
0,19
0,12
0,09
17
14
15
11
0
0
0
0
38,4_
44,8
31,2
21,8
Sutina13—12
12—20
20—50
7,3
7,4
7,9
6,6
6,7
6,7
69,7
55,3
72,1
6,2
3,9
0,7
0,29
0,19
0,02
12
12
20
0,60
0,8
11,4
9,0
_4,6__
Pođar 2— 8 7,4 6,6 25,4 10,6 0,35 18 0,3 46,4
1Pođar2
8—402— 4
,6—12
30—4070—80
7,7
7,0
7,0
7,1
7,4
6,8
6,6
6,2
6,1
6,1
74,6
1,60
0
0,8
1,3
19,7
4,9
1,8
1,2
"
0,06
0,48
0,16
0,09
0,06
12
24
18
11
12
1,0
0,80
0
0
9,0
40
44,4
25,8
23,8