DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA 1 ČASOPISI


Z ZAGADNIEN ZWIEKSZENIA PRODUKCYJNOSCI LASOW W POLSCE,
Warszawa 1971, Polskie Towarzystwo lesne (Povećanje proizvodnje u šumama Poljske,
Varšava 1971, Izdanje Šumarskog društva Poljske).


Šumarsko društvo Poljske izdalo je knjigu o mogućnostima povećanja produktivnosti
u šumama Poljske. Knjiga ima 348 strana, napisalo ju je 19 ovih šumarskih
stručnjaka: T. Molenda, F. Krzysik, T. Marszalek, W. Krajski, E. Ilmurzynski, L.
Kulig — S. Myczkowski, E. Bernadzki, S. Tyszkiewicz, S. Balut, S. Hejmanowski, W.
Strzelecki, S. Gunia, L. Krolikowski, W. Koehler, S. Ostrowski, J. Greszta, T. Trampler,
B. Rutkowski, B. Zobielski. Svaki je autor obradio jedno poglavlje. Tako je npr.


T. Molenda napisao iprvo poglavlje »Stanje i mogućnosti šumske produikcije«. U drugom
poglavlju F. Krzysik je obradio »Sadašnje i buduće potrebe na drvu«. Redaju
se slijedeća poglavlja u kojima su tretirani problemi produkcije šuma s različitih gledišta
— s ekološkog, fitocenološkog. genetičkog, šumsko-uzgojnog, ekonomskog i si.
da bi konačno u 19. poglavlju B. Zabielski dao konkretne preporuke za povećanje
šumske produkcije u Poljskoj. O tome je B. Zabielski održao pretprošle godine predavanje
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Ova je knjiga svojevrsni uspjeh, jer je plod kolektivnog (timskog) rada od 19
šumarskih stručnjaka Poljske. Zato ima naročitu vrijednost, a posebno za Poljsku
gdje se povećanje šumske produkcije postavlja u prvi plrn. Poljska je nok&d bila
mnogo šumovitija nego danas. Pred 200 godina imala je 43°/», a sad ima samo 26%>
šuma od ukupne površine. To je u apsolutnom iznosu cko 8 miliona ha šuma. Drvna
zaliha na panju kreće se oko 116 m;! ha ili ukupno oko 900 milijuna kubičnih metara.
Računa se da je u 1965. godini prirast iznosio cko 19,4 milijuna kubičnih metara ili
oko 2,5 m:)/ha godišnje dok je godišnji etat bio za 12°/o manji.


Prognoza porasta stanovništva i potrošnje drvne mase za Poljsku izgleda ovako:


Broj stanovnika Potrebna drvna masa
Godina u milionima u milionima ma


1960. 29,8 18,6
1965. 31,6 19,6
1970. 33,4 20,7
1975. 35,5 22,0
1980. 37,6 23,3
1985. 39,6 24,6
2000. ok. 50,0 ck. 31,0


Knjiga je napisana na temelju poljskih iskustava, ali i uz pomoć strane literature
među kojom se ističu publikacije Organizacije FAO. Iza svakog poglavlja navedena
je upotrebljena literatura tako da i s te strane ova knjiga predstavlja posebnu
vrijednost. Zato je preporučam našim šumarskim stručnjacima.


Prof. dr Dušan Klepac


ANNALI DELL´INSTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA,
Vol. I, Arezzo 1970


U ovoj luksusno opremljenoj publikaciji nalaze se na 507 stranica objavljeni ovi
radovi.


ALLEGRI, E. — Index Plantarum Vallis Umbrosae (Popis bilja u arboretum Valambrosa).
U toj studiji naveden je popis vrsta s nomenklaturom u pokusnom arboretumu
koji obuhvaća 9 ha površine u državnoj šumi Vallambrosa. Arboretum se
nalazi na nadmorskoj visini između 900 i 980 m nadmorske visine u prelaznoj zoni