DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 85     <-- 85 -->        PDF

o.
Sveza: Blechno-Abietion Ali. nova
Asocijacija:
22. Orchido-Abietetum Ass. nova
Subasocijacije: a. piceetosum


b. abietetosum
p.
Sveza: Pinion mughi (Pawl.) Ht.
(Podsveza: Pinion mughi austroillyricum Fuk.)
Asocijacija: 23. Pinetum mughi illyricum (Ht)
(Mughetum illyricum prov.)
Asocijacija: 24. Gentiano (punctata e) -Pinetum Ass.
nova (Gentiano-Mughetum prov.)


r.
Sveza: Juniperion nanae Fuk.
(Ovdje nije obrađena)
Razred: EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg.


XII Red: SAMBUCETALIA (Oberd. prov.)


s. Sveza: Sambuco-Salicion (capraea) Tx. et Neum.
Asocijacija:
25. Populeto-Salicetum Auct.
(Capraeto-Tremuletum prov.)


U ovom sistemu, među višim jedinicama — svezama i redovima, su provedene
izvjesne manje korekcije (u izboru boljih, više odgovarajućih naziva),
dopune i proširenja, što je nužno proisteklo iz rezultata florističkih i drugih
analiza i komparacija asocijacija šuma i šibljaka tamošnjih područja. (Prilozi:
20 fotografija, 13 karata rasprostranjenosti pojedinih fitocenoza i popis literature).


M e h a n o v i ć, S.: Fitocenološka diferencijacija nekih vrsta gljivica iz
reda Uredinales na planinama Maglicu, Volujku i Zeelngori (Str. 293—299).
Navedeni planinski masiv bio je dosad mikološki, gotovo neistražen. Na osnovi
dijelom proučenog materijala sabranog u šumskim, livadnim i ostalim biljnim
zajednicama tog područja je utvrđeno da je parazitna mikroflora Maglica,
Volujka i Zelengore vrlo bogata i raznovrsna. Melampsora reticulatae Blytt,
Coleosporium telekiae Thuemen i Pucciinia juckelii Syd. su nove vrste rđa za
Jugoslaviju, a Puccinia asphodeli Moug. je nova vrsta za Bosnu i Hercegovinu.
Osim spomenutih nalaza ima i drugih zanimljivih sa mikološkog gledišta. (Prilozi:
4 fotografije i popis lterature) .


Dobrivojević, R.: Osnivanje i organizacija nacionalnog parka »Sutjeska
« (Str. 301—304). Nacionalni park »Sutjeska« s ukupnom površinom od


17.500 ha proglašen je god. 1962. i funkcionira kao samostalna radna organizacija.
Za izvršenje zadataka postavljenih zakonom i drugim propisima i pravilima
nacionalnog parka postoje osnovne organizacijske jedinice i to: istorijsko
odjeljenje, parkovsko-šumarski pogon, turističko-ugostiteljski pogon te
pogon za lov i ribolov. Uz memorijalne prirodne spomenike, objekti prirode su
najdragocjeniji fond nacionalnog parka, među kojima se osobito ističe prašuma
Peručica. Sume pokrivaju oko 60"/o ukupne površine nacionalnog parka, dok
su preostalo livade i planinski pašnjaci. (Prilozi: 2 fotografije).