DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 81     <-- 81 -->        PDF

biljnih zajednica, među kojima se kao najzanimljivije spominju fitocenoze:
Stachydi-Festucetum pseudoxanthynae Lkšić et coll., Edraiantho-Daphneetum
malyanae Lkšić et Šilić, Senecio-Festucetum spadiceae Bjelč. et Lkšić, Pančićio-
Lilietum bosniaceae Bjelč. et Lkšić, Potentületum persicinae Blečić i Saxijragetum
rochelianae. Blečić. Biljne zajdnice ovoga planinskog prostora su obuhvaćene
uglavnom u 11 vegetacijskih razreda. (Prilozi: 6 fotografija i popis
literature).


SI. 2 — Pogled iz prašume Peručice preko doline Sutjeske na vrh Tovarnice u masivu
Zelengore
Snimio P. Fukarek, 1959.


F u k a r e k, P.: Prilog poznavanju biljnosocioloških odnosa šuma i šib-
Ijaka nacionalnog parka »Sutjetska« (Str. 189—291). Koristeći rezultate ranije
zapoečtih istraživanja (god. 1953), koja su nastavljena i u kasnijim godinama
(god. 1958—1968), u ovom su prilogu dati sažeti opisi šuma i šumskih zajednica
nac. parka i okolnih područja jugoistočnih Dinarskih planina, koje se nalaze
na granici između prelaznosredozemnih i kontinentalnih predjela Balkanskog
poluotoka.


U opisu je upotrijebljen taksonomski sistem ciriško-monpeljerske škole,
koji se općenito primjenjuje u manje-više svim studijama o vegetaciji alpskoga,
dinarskog i sredozemnog područja. Time je omogućeno široko upoređivanje
zajednica okoliša Sutjeske sa srodnim i sličnim zajednicama u ostalim predjelima.