DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 80     <-- 80 -->        PDF

SI. 1 — Vrh planine Maglić s ´klekovinom bora, pretplaniniskom šumom bukve i
prašumsikim sastojinama bukve, jele i smreke
Snimio P. Fukarak, 1965.


endemičnih vrsta balkanskih zemalja ovdje se navode: Corylus colurna L.,
Acer (heldreichi ssp.) visianii (Nym.) Pax., Cervispina malyana (Karpati) Fuk.
i Daphne malyana Blečić. Nešto su šire istočnoalpsko-balkanske rasprostranjenosti
vrste: Rhamnus fallax Boiss., Daphne blagayana Frey., Acer obtusatum
Kit. in Willd., i Genista silvestris Scop. ssp. dalrnatica (Bartl.) Lindb. f.


Od dosta rijetkih planinskih vrsta osobito valja spomenuti slijedeće: Arctous
(Areto staphylo s) alpina (L.) Niendenzu, Lonicera (coerulea ssp.) borbasiana
Degen, Sorbus ehamaemespilus Crantz, Daphne cneorum L., Daphne alpina
L., Daphne oleoides Schreb., Salix waldsteiniana Willd. (= S. arbuscula
Auct. non L.), Ribes alpinum L. ssp. palidigemmum (Simk.) i neke druge.


Osobito su zanimljive biljke koje su u istraženom području Sutjeske na južnoj
granici svog recentnog areala, a te su Calluna vulgaris (L.) Huil. i Erica
carnea L. Navedene i ostale biljne vrste predstavljaju dobru osnovicu za bolje
upoznavanje i interpretaciju područnih biljnih zajednica. (Prilozi: 8 fotografija,
9 karata nalazišta i rasprostranjenosti biljnih vrsta i popis literature).


Lakušić, R., B j e 1 č i ć, Ž., Šilić, C, K u 11 e š a, Lj., Mišić, Lj.,
Grgić, P.: Planinska vegetacija Maglica, Volujaka i Zelengore (Str. 171—188).
Planine oko Sutjeske pripadaju durmitorskom sektoru visokodinarske provincije,
kojeg karakterizira grupa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta odnosno